Overenskomst for pædagoger, der er ansat i en lederstilling.

Opdateret d. 29. december 2017

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 har BUPL, Socialpædagogerne, FOA og KL fornyet overenskomsten for uddannede pædagoger, der er ansat som ledere i kommunerne. Lederoverenskomsten er fornyet for en treårig periode frem til 31. marts 2018.

Den økonomiske ramme har været lidt større end ved OK-11 og OK-13. Lønstigningerne i overenskomstperioden vil derfor forventeligt være højere end prisstigningerne. Overordnet har vi sikret, at den økonomiske ramme især bruges til generelle, procentvise lønstigninger på de enkelte løntrin, men også til at vi endnu engang har kunnet forhøje pensionsbidragene.

I denne pjece kan du læse om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for ledere, som er ansat i daginstitutioner, skolefritidsordninger/skoler, fritidshjem eller klubber m.v.

Brug den til at få overblik over dine vilkår. Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din ledertillidsrepræsentant eller din lokale BUPL- fagforening.

Øvrige stillinger som souschef, stedfortræder og afdelingsleder er omfattet af pædagogoverenskomsten.