En ny politisk aftale skal sikre løn til personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og til deres pårørende. Det giver ro, fortæller hjemsendt pædagog i risikogruppen. Aftalen er god, men har været for længe undervejs, mener BUPL.

Opdateret d. 11. juni 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Folketingets partier er klar med en aftale, der skal sikre indtægt til personer, der ikke kan møde på arbejde, fordi de eller deres pårørende er i den særlige risikogruppe for COVID-19.

Disse personer kan efter aftale med deres arbejdsgiver blive hjemme under corona-genåbningen med lønkompensation, mens arbejdsgiveren får ret til sygedagpengerefusion.

OPDATERING 11. juni: KL har meddelt, at  den endelige aftaletekst ikke sikrer lønkompensation til hjemsendte medarbejdere, og at de opfordrer kommunerne til ikke at udbetale løn til hjemsendte. Det møder kritik fra BUPL.

Aftalen gælder i første omgang frem til 1. september, og den kommer blandt andet til at omfatte Inge Holm Andersen, pædagog i en selvejende institution i Nordjylland. Hun var efter endt leukæmibehandling næsten tilbage på fuld tid, da corona ramte Danmark.

»Kort efter genåbningen af daginstitutionerne understregede min læge, at jeg skulle hjemsendes med det samme, da jeg havde særlig risiko for et farligt sygdomsforløb, hvis jeg blev smittet,« fortæller hun.

Hjemsendt pædagog: Aftale giver ro

Inge Holm Andersen blev hurtigt sendt hjem med løn.

»Der var ingen problemer, og min leder har været meget forstående og støttende gennem hele forløbet. Til gengæld har der været lidt usikkerhed om, hvor længe min arbejdsplads kunne få refusion. Derfor er det rart med en politisk aftale, der giver noget ro, når jeg nu er tvunget væk fra mit arbejde,« fortæller hun.

Den ro er vigtig i en periode, hvor Inge Holm Andersen efter at være kommet igennem en hård leukæmi-behandling, pludselig er blevet sat et skridt tilbage.

»Det er en svær situation at stå i. Jeg ser ikke mine børnebørn, og jeg har været i total isolation i en periode, hvor jeg ikke engang så min mand,« fortæller hun.

Corona-epidemien har sendt hende hjem fra arbejde på ubestemt tid, fordi hun har svækket immunforsvar.

»Men jeg er jo ikke syg længere. Jeg er frisk, og under normale forhold fuldt ud arbejdsdygtig. Så det er meget frustrerende pludselig at være i isolation igen, som dengang jeg var i kemobehandling,« siger Inge Holm Andersen.

Hun er med støtte fra sin leder ved at undersøge muligheden for at blive omplaceret i en periode.

BUPL: God aftale, men ventetiden var for lang

BUPL har længe kæmpet for en aftale for pædagoger i risikogruppen. Det udkast, der ligger nu, ser på mange punkter fornuftigt ud, lyder vurderingen fra Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL.

»Aftalen giver en god sikring af pædagoger i risikogruppen og de institutioner, som har særligt udsatte medarbejdere. Man skal være tryg ved at gå på arbejde og ikke frygte for sit eller sine pårørendes liv,« siger hun.

Til gengæld har aftalen ladet vente på sig. Det har i næsten en måned været sikkert, at en løsning var på vej, fortæller Mette Skovhus Larsen.

»BUPL har konstant måttet opsøge partierne for at høre, hvor langt de var fra at få aftalen på plads. Aftalen er god, men det hører med til historien, at nogle meget sårbare mennesker, som har haft behov for og krav på en hurtig løsning, har måttet vente meget længe på den.«

Bør gælde med tilbagevirkende kraft

Netop fordi aftalen har ladet vente på sig, bør muligheden for at få refusion virke med tilbagevirkende kraft, mener BUPL.

»Der er institutioner, der længe har haft ekstra udgifter, fordi de har udvist omhu og sendt særligt udsatte medarbejdere hjem med løn,« siger Mette Skovhus Larsen.

En af de ledere, som nu kan få refusion, er Ingrid Poulsen fra den selvejende institution Overlund Børnecenter i Viborg. Hun har en køkkenmedarbejder, der er i risikogruppen på grund af hjerte- og lungeproblemer.

»Det er i øjeblikket er svært at styre budgetterne på grund af de mange uforudsete udgifter i forbindelse med corona-epidemien. Derfor giver aftalen en vigtig ro både til os ledere og til medarbejdere i risikogruppen. Især, hvis aftalen kommer til at virke med tilbagevirkende kraft eksempelvis fra genåbningen efter påske, « fortæller Ingrid Poulsen.

BUPL: Kontakt os, hvis I har problemer

Aftalen lægger op til, at de praktiserende læger skal vurdere, om personer med nedsat helbred bliver udsat for øget smitterisiko på deres arbejde.

Det er en potentiel svaghed, vurderer Mette Skovhus Larsen.

»Aftalen gælder for hele arbejdsmarkedet og ikke bare pædagoger, og derfor indeholder den formuleringen om en lægefaglig vurdering af arbejdsopgaverne. Men for pædagoger er smitterisikoen helt konkret til stede, fordi man arbejder tæt med børn,« siger Mette Skovhus Larsen.

Hun opfordrer pædagoger, som er i tvivl om deres rettigheder i forbindelse med corona, til at kontakte deres lokale BUPL-fagforening.