Denne rapport er blevet til som led i BUPL’s satsningsområde: Børn og unges kompetenceudvikling, som BUPL’s kongres vedtog november 1998.

I rapporten sættes der fokus på gruppesocialisationsteorien, og der gives et bud på en ny forståelse af børns personlighedsudvikling. Også forældre og andre voksnes betydning for deres børns udvikling behandles i rapporten.

Serie: Børn og unges kompetenceudvikling
Type: Rapport
Udgivet: 2000 – 2001
Antal sider: 24
Udgiver: BUPL
Forfatter: Annette Wiborg, Eva Silberschmidt Viala, Inge Schoug Larsen, Daniela Cecchin, Pauline Ansel-Henry, m.fl.