Hver sjette barn forlader i dag folkeskolen uden tilstrækkelige færdigheder. Det kan vi ikke være bekendt.

Opdateret d. 22. februar 2018

Skolen og fritidsinstitutionerne skal bidrage til at mindske betydningen af social baggrund, og de skal udfordre alle børn og unge. Det skal ske gennem en varieret skoledag, hvor arbejdet med bevægelse, trivsel, motivation, læringsparathed, sociale kompetencer og alsidig udvikling går hånd i hånd med den faglige undervisning. Pædagoger og lærere kan løfte den opgave i fællesskab.