Både kvinder og mænd er i særlig risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser, når de tilhører mindretallet på en arbejdsplads. Derfor bør institutioner drøfte, hvordan de kan forhindre krænkende adfærd. Se, hvordan I finder frem til retningslinjer, som passer til jer.

Opdateret d. 29. oktober 2020

Af: Henrik Stanek, journalist / Foto: Colourbox,

Der kan være mange tabuer, fordomme og myter om uønsket seksuel opmærksomhed. Men krænkende handlinger kan have store konsekvenser – både for dem, det går ud over, og for resten af arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt at sætte fokus på emnet, også selv om det ikke synes at være et problem hos jer. Begge køn er i særlig risiko for at blive udsat for krænkende adfærd, hvis de tilhører mindretallet på arbejdspladser med skæv kønsfordeling. Desuden behøver det ikke være en kollega eller en leder, som står bag. Det kan være en samarbejdspartner.

Ved at sætte ord på i fredstid får I et fælles sprog, som hjælper jer til at forhindre, at krænkelser opstår hos jer.

Sådan udvikler I retningslinjer, instruktion og beredskabsplan

Disse spørgsmål kan hjælpe jer til at finde frem til retningslinjer, instruktion og beredskabsplan, som passer til jeres arbejdsplads. Nedsæt en arbejdsgruppe, som forbereder og følger op på dialogen.

Retningslinjer:

 • Hvad er godt ved vores nuværende måde at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på?
 • Hvor har vi tilstrækkelig viden, og hvor mangler vi viden om uønsket seksuel opmærksomhed?
 • I hvilke situationer er der risiko for uønsket seksuel opmærksomhed på vores arbejdsplads?
 • Hvilke budskaber er vigtige for os at få med i en politik?
 • Hvem skal inddrages i udarbejdelsen af politikken?
 • Hvordan sikrer vi os, at alle kender politikken?

Instruktion:

 • På hvilken måde er vi gode til at klæde nye medarbejdere på til at håndtere uønsket seksuel opmærksomhed?
 • På hvilken måde kunne vi blive bedre?
 • I hvilke situationer er vi gode til at tage hånd om medarbejdere, der har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed?
 • I hvilke situationer kunne vi blive bedre?

Beredskabsplan:

 • Hvilke konkrete initiativer skal vi have med i en beredskabsplan?
 • Hvordan skal retningslinjer, beredskabs- og oplæringsplan holdes ajour?

Læs mere

Pjecen ”Stop. Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter”. Pjecen indeholder blandt andet blandt andet et eksempel på, hvordan en politik om uønsket seksuel opmærksomhed kan se ud, og dialogkort, som I kan bruge til at åbne debatten om krænkende adfærd. Find pjecen her.

Kampagnen ”Hvor går grænsen?” Om forebyggelse af seksuel chikane. Kampagnen på arbejdsmiljøweb.dk byder også på dilemmaer, I kan tage afsæt i. Kan læses her.

Kilde: Pjecen ”Stop. Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter”, udgivet af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA).