Mens andre faggrupper kan blive nødsaget til at optage lån, hvis storkonflikten bryder ud, er pædagoger sikret støtte fra BUPL’s strejkekasse både ved strejke og lockout.

Opdateret d. 20. juni 2018

Af: Trine Vinther Larsen (Journalist), Foto: Colourbox

Pædagoger kan føle sig godt hjulpet af deres fagforening i tilfælde af, at storkonflikten bryder ud, og de måske skal strejke eller bliver lockoutet.

Fra BUPL får de nemlig fuld økonomisk dækning for tab af løn og pensionsbidrag, hvis de skal strejke. Og rammer lockouten, vil de konfliktende BUPL-medlemmer modtage konfliktstøtte på 860 kroner om dagen – svarende til højeste dagpengesats.

Men så godt hjulpet er det ikke alle faggrupper, der er. Eksempelvis får lærere og sygeplejersker også løndækning ved strejke, men ved lockout skal de låne penge fra henholdsvis Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd.

Brug for hver en krone

Det er BUPL’s hovedbestyrelse, som har besluttet konfliktstøtten for pædagoger, og hovedkasserer og medlem af forretningsudvalget i BUPL, Lasse Bjerg Jørgensen, er ikke i tvivl om nødvendigheden af at undgå lånemodellen.

»Vi har undersøgt lånemodellen, men vi mener ikke, at det i udgangspunktet er en model, der passer til pædagoger. Pædagoger er ikke højtlønnede og ikke lønførende inden for det offentlige. Over 60 procent af vores medlemmer er på deltid. De har brug for hver en krone, de tjener, og hvis de skal optage lån, så vil det ramme alt for hårdt økonomisk, når pengene bagefter skal betales tilbage,« siger han.

Det har eksempelvis været fremme i flere medier, at nogle lærere først nu er kommet fri af lån, de optog i 2013, da de blev lockoutet.

Strejkekassen er fuld

For nogle fagforeninger kan lånemodellen komme på tale under lockout og især, hvis en eventuel konflikt eskalerer og trækker i langdrag. Men det er BUPL’s hovedbestyrelses og hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgsens vurdering, at det ikke vil ske for BUPL’s medlemmer.

»Men med den pengebeholdning, som vi har sparet op i strejkekassen, kan vi godt klare at betale konfliktunderstøttelse under strejke og lockout et pænt stykke tid. Vi er godt rustet,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Han tilføjer, at BUPL heller ikke ønsker at skulle inddrive gæld fra eventuelle konfliktlån hos medlemmer.

»Som fagforening er det ikke en relation, vi ønsker til vores medlemmer. Vi kan ikke se os selv som inkasso firma, vi er til for at give medlemmerne tryghed,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.


Få overblikket: Sådan støtter BUPL og de andre

BUPL, pædagogernes fagforbund:
Strejke: Støtte svarende til fuld økonomisk dækning for tab af løn og pensionsbidrag.
Lockout: Støtte på 860 kroner per dag, som svarer til den højeste dagpengesats.
(KL har, som modsvar til de faglige organisationers strejkevarsel, varslet lockout. Hvis lockouten træder i kraft, fortsætter de strejkende BUPL-medlemmer med at strejke, men de overgår ligesom de lockoutede BUPL-medlemmer til lockoutsatsen).

Fagforbundet FOA, hvis medlemmer blandt andet er sundhedshjælpere og pædagogmedhjælpere:
Strejke: Fuld dækning for tab af løn og pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.
Lockout: FOA’s hovedbestyrelse vil i dette tilfælde tage stilling til, hvordan der ydes støtte.

HK Kommunal og Stat, hvis medlemmer blandt andet er kontorfunktionærer:
Strejke: Dækning for tab af løn, fratrukket pension og arbejdsmarkedsbidrag.
Lockout: Der gælder samme vilkår ved lockout som ved strejke.

Fagforbundet 3F, som blandt andet repræsenterer gartnere, håndværkere og rengøringsassistenter:
Strejke: Støtte svarende til den normale dagpengesats, som er 860 kroner per dag.
Lockout: Der gælder samme vilkår ved lockout som ved strejke.

Danmarks Lærerforening:
Strejke: Konfliktstøtte på 1860 kroner per konfliktdag. Det svarer cirka til lønnen for en lærer, der har været ansat i fire år.
Lockout: Tilbud om et lån, som fastsættes til 846 kroner per dag.

Dansk Sygeplejeråd:
Strejke: Understøttelse svarende til sædvanlig løn. Det vil i udgangspunktet være et gennemsnit af tre måneders løn.
Lockout: Tilbud om et lån, som sikrer cirka samme nettobeløb, som medlemmerne har til rådighed, når de har fået udbetalt løn. Lånet er gebyr- og rentefrit.

Djøf, hvis medlemmer blandt andet er akademikere ansat i staten:
Strejke: Medlemmerne tilbydes et konfliktlån, hvor de kan låne et beløb, der cirka svarer til det, de får udbetalt i dag efter skat. Imens de afdrager, får medlemmerne reduceret deres kontingent.
Lockout: Der gælder samme vilkår ved lockout som ved strejke.

Krifa:
Medlemmer af Krifa er en del af de såkaldt gule fagforeninger og skiller sig ud, da den ikke er en del af konflikten. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt skal arbejde som normalt og får løn.
Bliver de alligevel forhindret i at arbejde, kan de modtage støtte svarende til den maksimale dagpengesats, som er 860 kroner per dag.

Kilde til fagforeningsoverblik: /ritzau/