23 procent af SFO’erne har ikke en pædagogfaglig leder. Det samme gælder for 83 procent af indskolingerne. Uden tværfaglig ledelse går børnene glip af gevinsten ved, at faglighederne bliver sat i spil, siger ekspert.

Opdateret d. 22. juni 2020

Af: Mikkel Kamp, journalist

Flere hundrede SFO’er har ikke en leder, der er uddannet pædagog. Det viser en ny landsdækkende kortlægning af skole- og fritidsområdet, som BUPL har gennemført. Samme undersøgelse viser, at kun 17 procent af indskolingslederne er pædagoger.

Det er bekymrende tal, mener Eva Munck Immertreu, formand Lederforeningen i BUPL.

»Der burde være 100 procent pædagogfaglige ledere i SFO’erne, og at tallet er så lavt for indskolingsledere er endnu mere bekymrende. Vi ved, at antallet af pædagogiske ledere er faldet med 46 procent over de seneste 10 år og mest siden folkeskolereformen i 2014. Det er katastrofalt. Alle taler om betydningen af faglig ledelse, og det gælder også for pædagoger,« siger hun.

Ingen nordjyske indskolingsledere

I kortlægningen har BUPL’s lokale fagforeninger indrapporteret, hvem der står for ledelsen på skolerne og på fritidsområdet. I SFO’erne er 77 procent af lederne omfattet af en BUPL-overenskomst, mens 13 procent arbejder på en læreroverenskomst (LC) og derfor som udgangspunkt er lærere. Resten er enten koordinatorer eller også er det ikke oplyst.

Der er store forskelle fra kommune til kommune og region til region. For eksempel er der ingen indskolingsledere i Nordjylland, som er pædagoger, mens samtlige SFO’erne i nogle kommuner er ledet af pædagoger. Stevns og Vordingborg kommuner skiller sig ud ved ikke at have en eneste pædagouddannet SFO-leder.

Mangfoldighed vigtigst

Lærerne og pædagogerne er jo sammen med børnene i klasselokalerne, så hvad betyder det for kerneydelsen, om lederne har den ene eller anden faglighed?

En hel del, forklarer Janne Hedegaard Hansen, centerchef i Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

»Når vi har indrettet vores skoler med flere faggrupper, er det fordi, vi mener, at det giver mening med flere faggrupper. Men forskning, som både vi og andre har gennemført, viser, at hvis man ikke foretager organisatoriske ændringer – også i ledelseslaget – så sættes de forskellige fagligheder ikke ordentligt i spil. Det er ærgerligt for børnene og for hele inklusionsopgaven, at pædagogernes viden ikke bliver kombineret med lærernes viden,« siger hun.

Trivsel på spil

Eva Munck Immertreu er enig og fortæller, at lederforeningen i BUPL gør en stor indsats for at sætte fokus på den problematiske udvikling.

»Vi gør opmærksom på det over for blandt andre Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og ministeren. Vi forklarer dem, at kvaliteten i SFO’erne, børnenes trivsel og dannelse og opbygningen af relationer er under pres, fordi det hele har handlet om skolen de seneste år. Vi mister nogle gode pædagogiske traditioner og handlemuligheder ved at reducere SFO til pasning før og efter skole,« siger hun.

De leder SFO’erne

Ledere på BUPL-overenskomst 77 % (883 skoler)
Ledere på Lærer-overenskomst 13 % (150 skoler)
Koordinatorer på BUPL-overenskomst 2 % (28 skoler)
Ikke oplyst 8 % (91 skoler)

De leder indskolingerne

Ledere på BUPL-overenskomst 17 % (182 skoler)
Ledere på Lærer-overenskomst 36 % (380 skoler)
Ikke oplyst* 47 % (507 skoler)

* Her ved BUPL ikke, om der er en stilling som indskolingsleder, eller om indskolingen hører ind under skolelederen. BUPL ved dog, at der ikke er en indskolingsleder på BUPL-overenskomst.