En ud af tre pædagoger oplever, at de ikke har tid til at sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde, viser ny undersøgelse. Det går ud over både arbejdsmiljø og børn. BUPL forventer mærkbare forbedringer på især 0-6-årsområdet inden længe.

Opdateret d. 7. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Selvom første del af de mange millioner til minimumsnormeringer i landets daginstitutioner er blevet uddelt, er rammerne for det pædagogiske arbejde stadig for pressede, mener mange af landets pædagoger.

Og det er ikke kun på daginstitutionsområdet, at rammerne er kritisable, viser ny undersøgelse. På samtlige typer af pædagogiske arbejdspladser oplever omkring hver tredje pædagog, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har tilstrækkelig tid til at sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde.

’Kampen for bedre vilkår skal fortsætte’

Resultaterne stammer fra BUPL’s nye vilkårsundersøgelse fra september 2021. Her har omkring 24.000 pædagoger på 0-6-årsområdet, i skoleundervisningen samt SFO’er og klubber fortalt om deres arbejdsvilkår.

Og det billede, pædagogerne maler i undersøgelsen, understreger, at kampen for bedre normeringer bør fokusere både på højere pædagogandel og flere pædagoger pr. barn. Sådan lyder det fra Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL.

”De problemer, pædagogerne påpeger på tværs af arbejdsområder viser, at det har været rigtigt at pege på behovet for at styrke både normering og pædagogandel, og at vores kamp for forbedringer skal fortsætte,” siger hun.

Læs også BUPL’s rekrutteringsudspil fra september 2021

Flertal: vi svigter børn og unge i udsatte positioner

Særligt arbejdet med børn i udsatte positioner lider under de pressede rammer, fortæller pædagogerne. I daginstitutioner og SFO’er giver næsten seks ud af ti pædagoger udtryk for manglende tid til indsatser for disse børn.

”Det er dybt problematisk både for børnene og arbejdsmiljøet, at så mange ikke har tiden til at gøre den nødvendige indsats for at få børnene til at trives. Sociale normeringer har på daginstitutionsområdet været et vigtigt skridt, men vi er slet ikke i mål endnu,” siger Birgitte Conradsen.

Læs også: Alene med over 30 børn: ’Groteske forhold’ for SFO-pædagoger

Klubberne er det område, hvor flest pædagoger føler, de har tid til indsatser for børn og unge i udsatte positioner. Men selv her mener hver anden pædagog, at rammerne er for dårlige.

Tre ud af fire: Normeringerne er ikke blevet bedre

Undersøgelsen viser, at pædagoger, som oplever, at normeringerne i deres daginstitution er blevet styrket i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer, i langt højere grad er tilfredse med rammerne for det pædagogiske arbejde end de pædagoger, som ikke oplever bedre normeringer.

Problemet er bare, at selvom første del af midlerne til minimumsnormeringer er blevet sendt ud til kommunerne, er det kun lidt over hver fjerde daginstitutionspædagog på landsplan, som oplever, at deres normeringer er blevet bedre.

Birgitte Conradsen er dog ikke overrasket over, at mange daginstitutionspædagoger stadig ikke mærker til bedre normeringer.

”Minimumsnormeringer beregnes på kommuneniveau, og især på dette tidlige tidspunkt vil der være forskel på, hvor meget man mærker ude på den enkelte stue. Det er en af grundene til, at vi kæmper for, at normeringerne skal gælde på institutionsniveau,” siger hun.

Læs også: Pædagoger om corona-tid: Se hvad vi kan med gode normeringer

BUPL forventer mærkbar forbedring snart

Pædagogernes næstformand hæfter sig dog ved, at mere end hver fjerde pædagog mærker en forbedring:

”Det giver mig tiltro til, at pædagogerne kommer til at mærke en væsentlig bedring, når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset i 2024. Vi kommer lige fra en langstrakt corona-pandemi, som har presset både børn og pædagoger, og jeg tror på, at når vi spørger pædagogerne igen om eksempelvis et år, så vil langt flere sige, at de mærker en forbedring,” siger hun.

BUPL peger dog samtidig på, at der også er behov for styrkede rammer på 6-18-årsområdet.

 

Mange har ikke tid til godt arbejde: Sådan svarer pædagogerne

0-6-årsområdet:

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde
I høj grad: 9 procent
I nogen grad: 56 procent
I mindre grad/slet ikke: 36 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnene/de unge i mindre grupper
I høj grad: 13 procent
I nogen grad: 50 procent
I mindre grad/slet ikke: 38 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling
I høj grad: 13 procent
I nogen grad: 61 procent
I mindre grad/slet ikke: 27 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børn/unge i udsatte positioner
I høj grad: 6 procent
I nogen grad: 38 procent
I mindre grad/slet ikke: 57 procent

SFO1/Fritidshjem

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde
I høj grad: 11 procent
I nogen grad: 55 procent
I mindre grad/slet ikke: 35 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnene/de unge i mindre grupper
I høj grad: 9 procent
I nogen grad: 39 procent
I mindre grad/slet ikke: 54 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling
I høj grad: 12 procent
I nogen grad: 56 procent
I mindre grad/slet ikke: 34 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børn/unge i udsatte positioner
I høj grad: 6 procent
I nogen grad: 38 procent
I mindre grad/slet ikke: 58 procent

Klub/SFO2/SFO3

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde
I høj grad: 14 procent
I nogen grad: 52 procent
I mindre grad/slet ikke: 36 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnene/de unge i mindre grupper
I høj grad: 12 procent
I nogen grad: 42 procent
I mindre grad/slet ikke: 47 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling
I høj grad: 14 procent
I nogen grad: 54 procent
I mindre grad/slet ikke: 35 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børn/unge i udsatte positioner
I høj grad: 11 procent
I nogen grad: 41 procent
I mindre grad/slet ikke: 50 procent

Skolens undervisningsdel

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde
I høj grad: 12 procent
I nogen grad: 56 procent
I mindre grad/slet ikke: 34 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnene/de unge i mindre grupper
I høj grad: 13 procent
I nogen grad: 42 procent
I mindre grad/slet ikke: 48 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børnenes/de unges trivsel og udvikling
I høj grad: 14 procent
I nogen grad: 56 procent
I mindre grad/slet ikke: 33 procent

I hvilken grad er der tilstrækkelig tid til – At arbejde med børn/unge i udsatte positioner
I høj grad: 10 procent
I nogen grad: 41 procent
I mindre grad/slet ikke: 52 procent

Kilde: BUPL’s vilkårsundersøgelse, september 2021