Overenskomstpjecen fortæller om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig, som er ansat i en daginstitution, i en skolefritidsordning/skole, i et fritidshjem eller en klub. Pjecen er et opslagsværk, hvor du kan læse om de regler, der gælder for pædagoger. Samtidig finder du selve overenskomsten i sin fulde ordlyd.

Opdateret d. 17. september 2021

Overenskomsten omfatter de måneds- og timelønnede pædagoger, som er ansat i kommunerne og ved selvejende institutioner. Hvis du er leder, gælder en særlig lederoverenskomst, som beskrives i en særskilt pjece. Hvis du er ansat på en privat skole eller i en privat institution, gælder også særlige overenskomster.

Særskilt pjece om lederoverenskomsten
Det indeholder lederoverenskomsten 2021 – 2024

Overenskomster for ansatte på en privat skole eller i en privat institution
Læs mere og find din overenskomst

En række overenskomster og aftaler omtales ikke i pjecen. Det drejer sig om: