Forskere har kortlagt, hvad videnskaben siger om pædagogers fælles faglighed. Særligt én dimension er underkendt og skal tales op både i og uden for professionen selv, lyder budskabet fra forsker Line Togsverd.

Udgivet d. 6. oktober 2020

Af: Marie Bille, journalist / foto: Colourbox,

Pædagogers almene og fælles faglighed hviler især på to helt centrale værdier: Hensynet til både det værdifulde individ og til det værdifulde fællesskab. Det viser en kortlægning af den videnskabelige litteratur om pædagogers faglighed i Danmark fra 2004 til 2019, som de to forskere Line Togsverd og Christian Aabro står bag.

På den ene side skal du som pædagog respektere og anerkende det enkelte menneske, dets selvbestemmelsesret og integritet. På den anden side skal du også orientere dig fagligt mod at indlemme det enkelte menneske i et fællesskabs værdier, normer og kultur. Det er et paradoks, som pædagoger bakser med hver dag, påpeger Line Togsverd.

»Som pædagog bruger man sin faglighed til at myndiggøre barnet, den unge eller voksne. Myndiggørelse handler om, at man bliver et selvstændigt og ansvarligt væsen. Men også samtidig et væsen, der kan tage ansvar for de fællesskaber, man indgår i, og den verden, man lever i,« siger hun.

Faglighed er at balancere værdier

Pædagogen skal ikke vælge det ene eller det andet. Fagligheden består langt hen ad vejen i konstant at kunne balancere de modsatrettede værdier og nye situationer med børn, unge og voksne, der alle er forskellige. Pædagogerne selv er også forskellige.

»Det betyder, at når man i sine handlinger træffer valg, så vil man træffe dem på forskellig måde og med lidt forskellig vægt. Fagligheden er ikke et enten eller, men et både og. Det hele kan altid gøres på en anden måde, som har lige så faglige argumenter bag.«

Pædagogen fornemmer og sanser

De faglige valg indebærer undersøgende, sansende og fornemmende tilgange og handlinger. Pædagogen må altid trække på det, som i litteraturen bliver kaldt ’dømmekraft’, ’praksisviden’ eller, som Line Togsverd selv formulerer det i sin forskning, ’pædagogisk takt.’

»Det er en form for viden, som i høj grad går ud på at kunne fornemme, sanse og være klar på både sine egne og fagets værdier. Det er meget tydeligt, når man læser forskningen, at der er sansende, fornemmende, værdimæssige og moralske vidensformer i spil. Men de er ifølge forskningen underkendt, også af professionen selv. Det er et problem,« siger hun.

Hvorfor er det et problem?

»For så bliver fornemmelser og værdier noget privat, der bliver parkeret ude på hylden som ’synsninger’. Og synsninger skal vi helst skal gemme væk. Men det kan vi ikke, for de er der, og vi er forpligtet på at forholde os til dem. Det er en sindssygt væsentlig del af fagligheden.«

Line Togsverd og Christian Aabro, der står bag kortlægningen, peger på disse fire dimensioner, der er på spil i den pædagogiske faglighed:

  1. Den handlende dimension

Som pædagog kan du handle relevant i praksis. Det kræver, at du besidder stærke samspilsfærdigheder, så du kan udvikle, rammesætte, lede fællesskaber og samarbejde med de børn, unge og voksne, du har ansvar for. Men også med de forældre og kolleger, der indgår i samarbejdet.

  1. Den sansende og følende dimension

Som pædagog er du i kontakt med – og kan regulere – dine egne følelser, kropsimpulser og motivation. Du er i stand til at give dem en afstemt form, der er i overensstemmelse med de faglige værdier, du skal formidle i arbejdet, og med de kulturelle og sociale sammenhænge, du deltager i og har ansvar for.

  1. Den tænkende dimension

Som pædagog har du en høj refleksiv bevidsthed. Du kan reflektere over de udfordringer, du oplever i praksis, dine egne og andres handlinger, erfaringer, viden, værdier, holdninger og etik. Du kan udvikle et fagligt og personligt sprog for dine refleksioner.

  1. Den vidende dimension

Som pædagog besidder du teoretiske kompetencer og pædagogisk viden. Du har et fagligt beredskab af pædagogisk teori, værdier og begreber, som danner grundlag for analyser og refleksioner over for dig selv og andre samt for udvikling af et fælles fagsprog. Det er naturligvis altid konkrete situationer, der udgør omstændigheden for pædagogens faglighed. Men pædagoger er også forpligtet til et fag og nogle dertilhørende faglige værdier: Alt er ikke lige godt.

Læs mere om forskningen i Børn&Unge nr. 11

Om forskningen
Rapporten ’Pædagogers faglighed – en vidensopsamling’ formidler en udvalgt mængde dansk forskningslitteraturs bud på pædagogers faglighed. De 26 udvalgte videnskabelige artikler er alle fagfællebedømte og publiceret i perioden fra 2004-2019. Forskningsprojektet er gennemført i perioden fra oktober 2019 til april 2020 i regi af VIA og Københavns Professionshøjskole og med midler fra BUPL’s forskningspulje.

Om forskeren
Line Togsverd er Ph.d. og docent i barndomspædagogik ved UC Syd. Hun har gennem de seneste 10 år forsket i pædagogers faglighed og hvordan denne formes i spændingsfelter mellem politik, styring og faglighed, såvel i uddannelsen som i daginstitutioner. Hun har samarbejdet med Christian Aabro om projektet, han er lektor ved Institut for pædagoguddannelse, Forskning & Udvikling på Københavns Professionshøjskole og har tidligere forsket i pædagogers faglighed.