Pædagoguddannelsen skal evalueres og revideres i 2020, men allerede nu sætter en høring på Christiansborg spot på behovet for at løfte kvaliteten.

Opdateret d. 30. april 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen (journalist), Foto: Rikke Eggert Lauth,

I en næsten fyldt fællessal på Christiansborg blev der mandag den 29. april 2019 afholdt høring om fremtidens pædagoguddannelse, hvor forskellige interessenter deltog og debatterede vigtigheden af høj kvalitet i uddannelsen.

Jakob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, var ordstyrer under hele høringen og gav efter en kort velkomst ordet videre til Jacob Mark, SF.

»Pædagoguddannelsen er den mest søgte og Danmarks største. Den er stærk, og den skal blive endnu stærkere,« sagde han.

Læs her, hvad fem udvalgte interessenter sagde under høringen:

 

Elisa Rimpler, formand for BUPL:

Uddannelsen er hjerteblod for BUPL, sagde formand Elisa Rimpler under høringen om pædagoguddannelsen.

»Pædagoger har en vigtig samfundsopgave og skal kunne sætte sig i et andet menneskes sted. Det skal der være tid til at lære på pædagoguddannelsen. Vi skal være stærke i vores grundfaglighed og dannelsesopgave. Det er afgørende for anerkendelsen af vores uddannelse, at man kigger på finansieringen, men også på, hvordan vi via finansloven kan få et ph.d.-råd for det pædagogfaglige område, for det er en måde at generere den viden, der er brug for i fremtiden. Jeg håber, at ministeriet inviterer parterne grundigt med ind i evalueringen af pædagoguddannelsen, som er hjerteblod for BUPL.«

 

Tommy Ahlers (V), uddannelses- og forskningsminister:

»Pædagoguddannelsen er en af de vigtigste. Hvis vores håb og drømme for børn og unge skal lykkes, kræver det pædagoger og en stærk pædagoguddannelse.«

 

Sissel Wolf Sørensen, Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS):

»Det er en meget fragmenteret uddannelse med rigtig mange dele, som er enormt vigtige alle sammen, men det er hele tiden noget nyt. Det, vi hører fra studerende, er, at vi mangler overblik i uddannelsesforløbet. Komptencemålene og modulerne gør det uklart, hvilken viden der skal ligge hvornår.«

 

Mikkel Haarder, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA):

»VI skal bygge videre på de studerendes faglige interesse og høje motivation. De studerende er motiveret, men de studerende oplever ikke, at udfordringerne og studieintensiteten er høj nok på uddannelsen.«

 

Line Togsverd, ph.d. og lektor på VIA UC:

»Praktikken er et ekstremt vigtigt uddannelsesrum. Det er der, hvor de studerende er på selvoverskridende dannelsesarbejde.«

 

Samlet ser er der mange steder at tage fat, når uddannelsen skal evalueres og revideres, lød det fra de forskellige deltagerne på høringen. Under Jacob Fuglsangs interview af Sissel Wolf Sørensen fra PLS spurgte han, om uddannelsen ikke kan organiseres bedre?

»Jo, vi savner jo lidt det fag, man kunne kalde pædagogik,« svarede hun.