KL mener ikke, hjemsendte medarbejdere i corona-risikogruppen skal have løn, men hjemsendt pædagog risikerer hverken at få løn eller sygedagpenge. Forløbet møder hård kritik fra både BUPL og Folketinget, og nu skal beskæftigelsesministeren forklare sig.

Opdateret d. 18. juni 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Er du i corona-risikogruppen, kan du blive hjemme, hvis det er farligt for dig at møde på arbejde. Og du kan lave aftale med din chef om, at du får løn, mens du er hjemme. Sådan lød det i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet i maj.

‘Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn,stod der helt præcist.

Men det mener Kommunernes Landsforening (KL) ikke er korrekt, og i sidste uge opfordrede KL derfor kommunerne til at skrotte samtlige indgåede aftaler om løn til hjemsendte medarbejdere i risikogruppen. Det førte til kritik fra BUPL, som ville gå videre med sagen.

Pædagog i klemme: Udsigt til 0 kroner

En af dem, som er kastet ud i uvished efter KL’s udmelding, er pædagog Inge Holm Andersen. Hun har indtil videre været hjemsendt med løn, da hun har svækket immunforsvar på grund af en nyligt overstået leukæmi-behandling.

Men en intern strid mellem hendes bopælskommune og hendes arbejdskommune har nu gjort det usikkert for Inge Holm Andersen, om hun har udsigt til at få noget udbetalt overhovedet.

»I sidste uge kontaktede kommunen, hvor jeg er ansat, min leder og sagde, at jeg ikke må få udbetalt løn, når jeg er hjemsendt. Men min bopælskommune vil ikke bekræfte, at de vil udbetale sygedagpenge til mig. Så i øjeblikket kan jeg ikke få svar på, om jeg får nogen indtægt overhovedet,« fortæller hun.

Minister trækkes ind i sagen

Flere folketingspolitikere er gået ind i konflikten efter at Børn&Unge har skrevet om KL’s udmelding.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Jette Gottlieb, kalder direkte KL’s udlægning af Folketingsaftalen forkert, og både Venstres Hans Andersen og SF’s Karsten Hønge er af den opfattelse, at arbejdsgivere og ansatte kan indgå aftale om hjemsendelse med løn.

Derfor har Karsten Hønge nu bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om en forklaring.

’Vi hører gennem BUPL, at KL opfordrer samtlige kommuner til at stoppe lønudbetalingen til hjemsendte, også selvom arbejdsgiver har indgået aftale om hjemsendelse med løn. Dette mener vi er en fordrejning af aftalen og bekymrer os meget,’ skriver han blandt andet i sin henvendelse til ministeren.

‘Det er simpelthen grotesk’

Hos BUPL glæder faglig sekretær Mette Skovhus Larsen sig over, at Karsten Hønge har bedt beskæftigelsesministeren om svar i sagen.

»Det er meget positivt, at de politikere, der var med til at lave aftalen, også tager ansvar for, at den bliver udmøntet på den måde, der var intentionen,« siger hun.

BUPL har sammen med flere andre fagforeninger ført sagen frem i Forhandlingsfællesskabet, som har kontaktet KL for at få en afklaring.

Mette Skovhus Larsen opfordrer til hurtigst muligt at få skabt en holdbar løsning, der respekterer de indgåede lønaftaler for Inge Holm Andersen og andre i hendes situation.

»De udsatte i corona-risikogruppen er nogle af de mest sårbare mennesker, vi har i øjeblikket, og vi har som samfund lovet at passe på dem. Og alligevel bliver de kastet ud i sådan et cirkus her. Det er simpelthen grotesk, og det er på ingen måde i orden,« siger hun.

Vurderet på antallet af medlemshenvendelser skønner BUPL, at der er omkring 200 pædagoger i corona-risikogruppen.

Svar til Børn&Unge fra Beskæftigelsesministeriet:

Børn&Unge har 18. juni om eftermiddagen modtaget dette svar fra Beskæftigelsesministeriet:

‘Ordningen er skruet sådan sammen, at arbejdsgivere, der udbetaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Af L 190 fremgår det, at der ikke vil være ret til løn under fraværet, medmindre der aftalemæssigt er tilvejebragt en ret hertil. Hvorvidt der skal betales løn under fraværet er et anliggende for overenskomstparterne. Hvis en arbejdsgiver ikke udbetaler løn, så indebærer ordningen, at borgeren fra første fraværsdag kan få sygedagpenge, hvis man lever op til betingelserne.’