Aldrig har så mange tillidsfolk fra så mange forskellige fagforeninger været samlet, som da der var TR-stormøde i Fredericia 22. marts. Det sender et klart signal til arbejdsgiverne, mener BUPL-formand Elisa Bergmann.

Opdateret d. 23. marts 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), foto: Jens Hasse

Omkring 10.000 tillidsrepræsentanter samlet under samme tag, herunder 1500 med BUPL’s karakteristiske magenta farve. Det kan ikke undgå at lægge et massivt pres på arbejdsgiverne. Sådan siger Elisa Bergmann, formand for BUPL, da Børn&Unge fanger hende i en pause imellem alle aktiviteterne ved det historisk store TR-træf.

»Det her er en god dag at være formand på. Selvfølgelig er vi her alle sammen i et alvorligt ærinde, men jeg bliver så stolt over at se de mange magentafarvede huer og så glad for de mange gode tilkendegivelser. Det er så tydeligt at mærke, at vi står sammen,« siger Elisa Bergmann.

Hun fortæller, at det stærke sammenhold og den gode stemning bliver en vigtig drivkraft for BUPL, hvis det kommer til en konflikt.

»Men det største udbytte af dagen i dag er det signal, vi sender til arbejdsgiverne. Der skal findes en løsning, det skal være en stærk løsning, og det skal være en løsning for alle,« siger hun.

Største politiske værksted

De mange deltagere blev modtaget med sang og klappølser af lokale tillidsrepræsentanter fra forskellige fagforbund.

De mange deltagere ankom til Fredericia fra morgenstunden. Der holdt busser klar til at fragte tillidsfolk fra hele landet til Messe C, hvor lokale tillidsrepræsentanter modtog dem med sang og taktfast larm fra klappølser.

Indenfor fandt de mange deltagere deres plads – tilskyndet af ordstyreren, journalist Martin Breum, der måtte bede folk om at rykke tæt sammen, så alle fik plads til at deltage i diskussionerne ved bordene.

»Det her må være danmarkshistoriens største politiske værksted,« som Martin Breum udtrykte det.

Musketéred lever

Under den efterfølgende paneldebat stod det klart, at musketéreden blandt fagforbundene, der repræsenterer de offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten, ikke er krakeleret under den modstand, deres krav har mødt under overenskomstforhandlingerne.

Eksempelvis sagde Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, følgende om, hvorfor det er vigtigt for lærerne at forhandle en arbejdstidsaftale:

»Vi kan tydeligt se, at arbejdsgiverne ikke har respekt for den værdi, vi arbejdstagere skaber ved vores arbejde. Lærernes arbejdstid er bare et eksempel på det. Vi bliver nødt til at stå sammen om, at det skal være gældende for alle lønmodtagere, at vi har en overenskomst, som bliver reguleret gennem aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager.«

Offentligt ansatte skaber værdi

Panelet bestod af Anders Bondo Christensen (DLF), Flemming Vinther (HKKF), Dennis Kristensen (FOA), Grete Christensen (DSR), Bodil Otto (HK Kommunal) samt Lars Quistgaard (Akademikerne).

Bodil Otto, formand for HK Kommunal, brugte anledningen til at slå et slag for ordningen om seniorfridage, som KL under forhandlingerne har lagt op til at forringe.

»Vi kan jo kigge på cpr-numrene og konstatere, at der er grupper på det offentlige arbejdsmarked, som gerne vil arbejde nogle år endnu, selvom de nærmer sig pensionsalderen. Så skal der også være forhold, der gør, at de kan holde til det,« lød det fra hende, mens Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening angreb det argument, at det er de privatansatte, der sikrer væksten i Danmark.

»Det er altså ikke de private alene, der skaber værdierne i Danmark. Hvis vi ikke havde en velfungerende offentlig sektor, kunne vi ikke have en velfungerende privat sektor. Når Danmark tjener penge er det dælme også på grund af de offentligt ansatte,« sagde han til et stort bifald.

En løsning for alle

Og hvad så, hvis presset på arbejdsgiverne ikke virker i første omgang, hvis det ikke lykkes at indgå en aftale i forligsinstitutionen, hvis Danmark bliver ramt af en storkonflikt? Det havde Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, et svar på:

»Den dag, en storkonflikt bryder ud, vil det blive tydeligt for alle, hvor betydningsfuldt et stykke arbejde de offentligt ansatte udfører. Den dag skal vi være parate til at sige: Lav nu en aftale med os, så vi kan løse den her situation.«

Klapsalverne, der afsluttede debatten, var lange og taktfaste og kulminerede i, at alle 10.000 fremmødte rejste sig for at vise deres opbakning til fagforbundenes forhandlingsledere. Det blev dagens tydeligste manifestation af det slogan, der også stod at læse på skilte, t-shirts, storskærme og plakater: ’En løsning for alle’.


Sammenhold på tværs af fag: Se video fra TR-stormødet her