I Viborg og Slagelse har BUPL indgået aftaler med forvaltningen om, at der på hver skole skal være ledere med ansvar for at udvikle den pædagogiske faglighed

Udgivet d. 19. juni 2019

Af: Mikkel Kamp, journalist

Mens ledere med en pædagoguddannelse bliver mere og mere sjældne på skoler og i SFO’er, går enkelte kommuner den stik modsatte vej og forsøger at frede lederne. Lokale BUPL-fagforeninger har indgået aftaler og underskrevet hensigtserklæringer med kommunerne om, at der skal være pædagogiske ledere på skolerne.

Det gælder blandt andet i Viborg Kommune, fortæller Ivan Holck Jensen, som er formand for BUPL Midt- Vestjylland. »Det sker for at sikre, at en del af ledelsen i skolen er pædagogfaglig. Pædagogerne skal have nogen at spejle sig i. Der er brug for begge faggruppers kompetencer, og især for den faggruppe, der er færrest af – og på skolerne er det pædagogerne – er der brug for en pædagoguddannet leder for at holde fast i professionen. Vi kunne se, at pædagogerne begyndte at forsvinde, når der var nyansættelser, så vi var nødt til at gøre noget.«

Ikke kun én faglighed

Skolechef Claus Drachmann er glad for aftalen, som skal være med til at sikre tværfaglighed. »Vi er meget opmærksomme på, at der ikke kun skal være én faglighed i skolen. Faglighederne supplerer hinanden, og skolen er en helhed, som består af de forskellige mennesker, der arbejder i den,« siger han. Det kommer bare ikke af sig selv.

»Alle faglighederne skal understøttes, og måske især pædagogerne, som siden reformen har spillet en anden og større rolle i skolen. Det skal de hjælpes til gennem ledelse. Bliver de ikke støttet, går det både ud over fagligheden og arbejdsmiljøet,« siger Claus Drachmann.

Han understreger, at det ifølge aftalen ikke er givet,´at der skal være en uddannet pædagog i ledelsesteamet på hver skole. »I Viborg er det ligesom andre steder skolelederen, som sætter sit team, og skolelederen skal finde den dygtigste leder. Men der skal være en leder, som har ansvaret for at udvikle den pædagogiske faglighed. Ledelsesteamet´skal definere, hvem der har dette ansvar,« siger Claus Drachmann.

Alligevel ser det ud til, at aftalen har en effekt i Viborg. Siden den blev indgået i januar sidste år, er der blevet ansat fire ledere med en pædagoguddannelse i bagagen, fortæller Ivan Holck Jensen. »Og vi har en forventning om, at næste gang der skal ansættes til et af disse job, så bliver det også en pædagog,« siger han.

Et stærkt fokus

I de kommuner, som BUPL Midtsjælland dækker, er tilbagegangen hos de pædagoguddannedeledere knap så markant som andre steder, men der er et begyndende fald, vurderer formand Bertha
Langhoff Hansen.

»Vi forsøger at sætte et stærkt fokus på SFO-lederrollen, og vi bliver ved med at understrege, at der er brug for den pædagogiske faglighed, men jeg kan ikke sige, at det er derfor, faldet ikke er så voldsomt,« siger hun.

Konkret har BUPL Midtsjælland sammen med forvaltningen og den lokale afdeling af Skolelederforeningen formuleret et såkaldt ’Forståelsespapir for pædagogerne i folkeskolerne i Slagelse Kommune’, som blandt andet beskriver pædagogernes rolle på de enkelte skoler og deres samarbejde med lærerne. »Vi har i lang tid snakket med kommunen om det, og alle parter er enige om, at det er vigtigt, at ledelsen understøtter det tværfaglige samarbejde. Derfor har vi formuleret det fælles papir,« siger hun.