Siden skolereformen er 5 ud af 14 pædagoguddannede ledere forsvundet fra Thisted Kommunes skoler. Det skyldes ikke en overordnet kommunal strategi.

Udgivet d. 19. juni 2019

Af: Mikkel Kamp, journalist

Der bliver færre og færre SFO-ledere i Thisted. Specielt siden skolereformen rullede ind over landet, er det gået stærkt, fortæller Erik Gramstrup, der er SFO-leder på Rolighedsskolen og ledertillidsrepræsentant.

Tidligere var der 14 pædagoguddannede SFO-ledere på kommunens 14 skoler. De er nu reduceret til ni, hvoraf to af dem har skiftet job til indskolingsledere. På resten af skolerne er ledelsen af SFO’erne overtaget af indskolingsledere med en læreruddannelse i bagagen.

Selvom tendensen kun har peget i én retning siden skolereformen, skyldes tilbagegangen ikke en overordnet plan fra politikere og forvaltning, fortæller Erik Gramstrup. »Der sker en udskiftning af ledere. Folk holder op og får nye job, og så skal der ansættes en ny. Her er det den enkelte skoleleder, som bestemmer, om det skal være den ene eller den anden,« siger han og tilføjer, at han gerne så, at der var flere pædagoger i skoleledelserne i Thisted.

»Som pædagoguddannet er jeg selvfølgelig ikke glad for, at der bliver færre og færre af vores slags,« siger Erik Gramstrup.

Lærer af kollegerne

Ingen af de syv SFO-ledere i kommunen nøjes med at lede én afdeling. For eksempel er Erik Gramstrup leder af to SFO’er – en special-SFO og en almindelig – og han indgår i skolens ledelsesteam. Erik Gramstrup har været SFO-leder i omkring 30 år og sætter pris på det tværfaglige samarbejde.

»Det er vigtigt, at man har en organisation, som sikrer samarbejdet på tværs af faglighederne, og det lykkes hos os, hvor der er rigtig godt samarbejde mellem lærere og pædagoger,« siger han.

Det gælder også på lederniveau. »Jeg lærer meget af mine læreruddannede kolleger. De sætter fokus på læring og didaktik. Jeg forestiller mig, at de også kan lære noget af mig om eksempelvis det sociale og børns udvikling,« siger han og sætter ord på forskellen mellem lærere og pædagoger:

»Skal vi sørge for børnenes læring og trivsel – i den rækkefølge? Eller er rækkefølgen, at vi skal sørge for deres trivsel og læring? Hvad er vigtigst? Det er vel sådan, man tydeligst kan lave en sondring mellem de to fag, som er med til at gøre hinanden bedre,« siger Erik Gramstrup