En lammende storkonflikt på det offentlige område er udskudt. Forligsmanden giver parterne yderligere 14 dage til at blive enige om en ny overenskomst. Der er forhandlinger med sovepose og tandbørste i bagagen fredag kl. 10.

Opdateret d. 19. april 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Forhåbningen om at lande en overenskomst lever 14 dage endnu. Forligsmand Mette Christensen har nemlig kl. 5 i nat valgt at udskyde såvel strejke som lockout, så parterne har yderligere 14 dage til at nå til enighed. Dermed kan en eventuel strejke først begynde den 6. maj (dato rettet), og den omfattende lockout den 12. maj. Medmindre altså forligsmanden erklærer sammenbrud i forhandlingerne inden.

»Forligsmanden ser åbenbart et spinkelt håb for, at vi kan undgå konflikt,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Håbet om at få afsluttet overenskomstforhandlingerne var ellers store i går, for der havde forligsmand Mette Christensen indkaldt alle tre arbejdsgivere med statens topforhandler, innovationsminister Sophie Løhde i spidsen, så statens, regionernes og kommunernes aftale kunne landes på samme tid.

Endeligt udspil fra arbejdsgiverne

Der kom da også et samlet – og endeligt – udspil fra arbejdsgiverne, fortæller Elisa Bergmann.

»Det var desværre ikke en pakke, der kunne få os i mål,« siger hun.

Hvad var det, der ikke var godt nok?

»Vi har fået skærpet tavshedspligten. Men vi skal altså have en løsning, som skal favne stat, regioner og kommuner. Det er mange brikker, der skal falde på plads på samme tid, og det kunne vi ikke få til at lykkes,« svarer Elisa Bergmann.

Tilbudt 8 procents lønstigning

Det fyger med rygter om, hvad arbejdsgiverne har tilbudt. Ifølge TV2 News finanskommentator Ole Krohn har arbejdsgiverne i nat tilbudt en lønstigning på otte procent over en tre-årig periode, en aftale om lærernes arbejdstid, og at den betalte spisepause er skrevet ind i en eventuel ny overenskomst, skriver TV2 News.

»To af de store organisationer har over for mig givet udtryk for, at arbejdsgivernes udspil er uspiseligt. Den store sten i skoen er angiveligt aftalen om lærernes årsnorm, men også statens udspil med en betalt frokostpause, hvor innovationsminister Sophie Løhde vil have betaling til gengæld, er lønmodtagerne ikke begejstret for,« siger Ole Krohn til TV2 News.

Ifølge avisen.dk har arbejdsgiverne droppet kravet om at ville forringe seniordagene for blandt andet pædagoger.

Hvor meget skiller

Michael Ziegler fremhævede, inden forhandlingerne gik i gang i går, hvor tæt parterne var på hinanden.

»Jeg tror, at når det her er overstået, og vi kan lægge papirerne fra forhandlingerne frem, vil mange få sig en overraskelse over, hvor små afstande vi i virkeligheden taler om,« sagde han til TV2.

»Hvis det kun er små marginaler, der skiller os ad, så kan jeg ikke forstå, hvorfor Michael Ziegler ikke er med til at lande en aftale for os alle sammen,« siger Elisa Bergmann efter nattens resultatløse forhandlinger.

Forhandlingerne genoptages fredag kl. 10 i Forligsinstitutionen.

»Der har vi fået besked om, at vi forhandler igennem, så vi skal have tandbørster og soveposer med,« siger Elisa Bergmann.

Det skriver forligsmanden

Forligsinstitutionen oplyste den 28. marts 2018, at jeg som forligsmand havde besluttet, at de konfliktvarsler, der var afgivet vedrørende det offentlige arbejdsmarked, skulle udsættes i 2 uger.

Jeg har i dag – efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd – besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger, jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj (dato rettet) 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at jeg har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede, jf. § 4, stk. 6, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.