Nuværende ledere spiller en afgørende rolle, når nye ledere skal findes og støttes gennem de førlederforløb, som mange kommuner kører.

Opdateret d. 11. marts 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist,

Hvem er det bedste bud på en kommende leder? Er det pædagogen, der kan få tre urolige vuggestuebørn til at falde til ro på et øjeblik? Eller er det måske hende, der tager de gode samtaler med SFO-børnene omkring et bål?
Det er langt fra sikkert, at den gode pædagog også er den gode leder.

Når du skal spotte et ledertalent, som kunne være egnet til et førlederforløb, skal du ikke nødvendigvis se efter en medarbejder, som har vist gode resultater. Hvis du skal spotte en pædagog, der har potentiale for at blive en dygtig leder, skal du særlig kigge efter:

 • Interesse for ledelse
 • En veludviklet strategisk sans
 • Let ved at overskue og håndtere svære problemer
 • Evnen til at tale godt og klart med alle
 • Handlekraft og fokus på løsninger
 • Mod til at påtage sig særlige opgaver
 • Anderledes ideer og lyst til at udfordre status quo
Når lederspiren er fundet

Mange kommuner har forskellige former for førlederforløb, hvor lederspirer kan afklare, om de vil være ledere. Når potentielle ledere deltager i førlederforløb, er fem faktorer afgørende for, om forløbene fører til afklaring og et lederjob, viser erfaringerne fra seks kommuner. Faktorerne er:

 • Forløbet skal rumme både ledelsesteoretisk indsigt og et aktionslæringsperspektiv. Det kan for eksempel være i form af afprøvning af konkrete, afgrænsende lederopgaver.
 • Forløbet skal være forankret i organisationen. Pædagogen skal bakkes op af sin nærmeste leder. Chancen for, at lederforløbet fører til et lederjob, stiger, når forvaltningschefen har interesse for forløbet.
 • Forventningsafstemning er afgørende. Det skal være tydeligt aftalt mellem den deltagende pædagog, hendes/hans leder og forvaltningen, hvilke forventninger der er til pædagogen før, under og efter forløbet.
 • Der skal være åbenhed om kriterierne for at deltage i førlederforløb. Samtidig skal der være dialog med pædagoger, der har ønsket at være med på et forløb, men ikke er blevet optaget.
 • Forløb for hele 0-18 års området giver bedre muligheder for at oprette hold, og bagefter giver det bredere muligheder for at bemande job i kommunen.

Kilder: Lederweb.dk og rapporten Afdækning af kommunale erfaringer med før-lederinitiativer – rekruttering af pædagoger til lederstillinger. Afdækningen blev aftalt mellem KL og BUPL i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018.

Læs også: Advarselslamperne blinker: Pædagogfaglige ledere kan blive en mangelvare

Lyt til podcast om rekruttering af ledere

Kender du en pædagog, der kunne blive leder, men måske er usikker på opgavens omfang? Eller som ikke ved, hvordan han eller hun kommer videre? Så kan du sende ham eller hende denne podcastserie i tre afsnit, hvor man kan lytte til erfaringerne fra et lederrekrutteringsprojekt, som BUPL og Kommunernes Landsforening hørt gennemført.

Hør ny podcast: Har du en leder i maven?