Få gode råd til, hvordan I sammen med børn og forældre kan inddrage børnenes perspektiver til at udvikle institutionens læringsmiljø.

Udgivet d. 17 november, 2017

Af: Signe Rosa Skelbæk, Journalist

Børn ved bedst, hvordan de oplever læringsmiljøet i daginstitutionen. Men for at blive klogere på børns perspektiver på læringsmiljøet, er det nødvendigt med et stærkt forældresamarbejde. Børnenes perspektiver kan, sammen med forældrenes oplevelse, være en vigtig kilde til feedback på netop jeres institutions læringsmiljø.

Brug guiden på for eksempel personale- eller bestyrelsesmødet til at diskutere, hvordan I hver især oplever, at I er nysgerrige på henholdsvis børns og forældres perspektiver.

Ambitionen med guiden er at hjælpe jer til at reflektere over systematikken i netop jeres daginstitution. Ved at bruge redskabet kan I – evt. sammen med forældrene og børnene – få øje på, hvad I gør i dag, og hvordan I styrker forældresamarbejdet om involvering af børneperspektiver.

Når I har svaret på spørgsmålene, vil I formodentlig have opdaget steder, hvor forældres og børns perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til udviklingen af gode og inspirerende læringsmiljøer.

 

Før I går i gang

Uanset om I starter med et enkelt spørgsmål eller en hel sektion, så begynd med, at alle får fem minutter til at tænke over, hvad I hver især ser af mulige svar på spørgsmålet. Skriv jeres svar ned på sedler, så I efterfølgende kan dele og samle jeres respektive svar.

Gennemgå, hvad I hver især har fået øje på og har tænkt. Vær nysgerrig på hinandens oplevelser, og brug evt. forskelligheder til at få øje på nye måder at se jeres praksis på. Når I har arbejdet jer gennem alle sektionerne, vil I sidde tilbage med et overblik over, hvor I med små justeringer af jeres systematik kan involvere endnu flere børn og deres forældre.

Åben guiden i et nyt vindue.


Om materialet

Guiden er en del af et inspirationsmateriale fra BUPL og KL. Pjecen er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstituttet, som har stået for undersøgelsen og analysen gennem interviews med pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter i fem kommuner. Projektet har undersøgt, hvordan pædagoger inddrager børnenes perspektiv i deres samarbejde med forældrene om at skabe gode miljøer for børnene.

Pjecen kan bruges i kommuner og daginstitutioner til at kvalificere forældresamarbejdet i relation til implementering af den nye pædagogisk læreplan, med fokus på læringsmiljøer og evalueringskultur.

Find pjecen her.