Bålplads, mælkekasser, bildæk og krible-krabledyr. Legepladseksperten giver sine 10 bedste råd til at skabe en god legeplads.

Opdateret d. 1. marts 2021

Af: Clara Leck Bachmann, journalist / foto: Colourbox,

Man bør bruge lige så meget krudt på at skabe et godt legemiljø udenfor som indenfor, mener Benny Schytte, kultursociolog og tidligere formand for Dansk Legeplads Selskab, da aktiviteter i de fri er mindst lige så givende som dem inde i varmen. Han har derfor skrevet bogen ”Legepladsens pædagogik”, og du får her hans bedste råd til at nytænke den legeplads, som de fleste pædagoger har fået et helt nyt forhold til under coronanedlukningen.

 

1. PLACERINGEN

Det er en god idé at indrette legepladsen sådan, at de mere rolige aktiviteter foregår tæt på institutionen, mens de mere vilde lege foregår længst væk fra bygningen. Så jo længere ud på legepladsen, man kommer, jo ’farligere’ bliver legene.

 

2. LEGEREDSKABERNE

Antallet af legeredskaber på legepladsen afhænger af legepladsens størrelse. Redskaber kan være dyre, og man bør derfor overveje om andre former for anlæg bedre kan betale sig, fx en bakke, buske eller en bålplads. Børn bruger nemlig langt mere tid mellem legeredskaber end på dem.

 

3. BØRNENE

Børn på tværs af alder kan sagtens lege på samme legeplads. Det giver flere udfoldelsesmuligheder både for de store og de små, og der findes flere eksempler på, hvordan de store børn drager omsorg for de mindre.

 

4. LEGEMILJØERNE

Legepladsen bør indeholde forskellige typer af rum, som børnene kan indgå i, alt efter hvad de har lyst til at lege. Her er det en god idé at tænke i miljøer i stedet for redskaber, da det inviterer til en mere kreativ indretning. Det kan fx være et sandmiljø, et klatremiljø eller et miljø til rollelege.

 

5. MINDERNE

Tænk tilbage til dengang, du selv var barn. Hvad var det sjoveste ude på legepladsen? Hvor brugte du mest tid? Der kan være meget inspiration at hente i sine egne gamle minder ude fra legepladsen, når man skal indrette en legeplads på ny. På denne måde sikrer man også, at den skabes i et børneperspektiv.

 

6. MULTIFUNKTIONALITETEN

Børnene bruger mange timer ude på legepladsen, og derfor er det en fordel at benytte legeredskaber, som børnene kan bruge på flere forskellige måder, og som de ikke bliver trætte af med tiden. Det kan fx være en bakke eller et område med træstammer, som både de store og små børn kan få sjov ud af på forskellig vis.

 

7. INFRASTRUKTUREN

Det er vigtigt med et godt stisystem på legepladsen. Det er med til at sikre, at børnene ikke forstyrrer hinanden i deres lege. Stien kan udformes som en leg i sig selv, f.eks. ved at lave stien til en tunnel eller lave en sansesti, der udfordrer børnene og giver dem forskellige sansemæssige oplevelser.

 

8. LEGETØJET

Det er en god idé at investere i legetøj og redskaber, der kan benyttes på mange forskellige måder i mange forskellige lege, så børnene får mulighed for at bruge deres kreativitet. I stedet for spande og skovle bør man derfor i højere grad bruge penge på ting som kasser og tæpper, der er yderst velegnede til børns forskellige legeformer.

 

9. UDEVÆRKSTEDET

Udeværkstedet er et oplagt rum til pædagogiske aktiviteter. Det kan eksempelvis være en fodboldbane, en bålplads, en overdækket terrasse til skuespil eller højbede med forskellige grønsager. Det er en god idé at placere udeværkstedet i et hjørne ved en væg, hvor der er læ.

 

10. DYRENE

Der er masser af krible-krabledyr at finde ude på en legeplads. De små insekter vækker ofte børnenes interesse, og de kan være grobund til gode snakke mellem børn og voksne. Det er derfor en god idé at anskaffe materialer som forstørrelsesglas, insektkasser og bøger om insekter. Det samme gælder fugle.