Hvad gør du som leder, når rammerne i institutionen gør det svært at levere et fagligt forsvarligt tilbud til børnene? Du kan vælge at sige det højt i medierne, men hvordan er det nu lige med reglerne for ledere og ytringsfrihed? Det kan du læse i denne guide, der også giver gode råd til, hvordan du gebærder dig i den offentlige debat.

Opdateret d. 21. november 2019

Af: Mikkel Kamp, journalist

Du må altid ytre dig på egne vegne

Der kan være regler om, hvem der kan udtale sig på institutionens vegne, men du må altid ytre dig som privatperson. Derfor er det vigtigt, at du gør opmærksom på, at du ytrer dig på egne vegne, når du giver din personlige mening til kende i den offentlige debat.

Når det handler om ytringsfrihed er reglerne ens for ledere og for andre ansatte på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet.

Gode råd, når du udtaler dig

  • Du må aldrig videregive tavshedsbelagte oplysninger.
  • Du må ikke komme med ærekrænkende udtalelser (injurier).
  • Når du udtaler dig, skal du være omhyggelig med at holde dig til sandheden. Giv korrekte og tilstrækkelige oplysninger, når du udtaler dig om dit eget arbejdsområde.
  • Du må ikke ytre dig i urimelig grov form. Det gælder også på sociale medier.
Du er ikke begrænset af loyalitetsforpligtelse

Din arbejdsgiver kan ikke henvise til din loyalitetsforpligtelse for at begrænse din ytringsfrihed – heller ikke selvom du er leder.

Privatansatte ledere

Ledere, som er ansat i private institutioner, har også ytringsfrihed og må udtale sig på egne vegne. Som privatansat leder skal man dog være opmærksom på, at ytringer, der kritiserer institutionen og dens virke, kan have store konsekvenser for en privat institution.

Derfor skal du udtale dig

Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke kun af betydning for den enkelte ansatte. Den er mindst lige så vigtig for samfundet, fordi offentligt ansatte – i kraft af deres særlige viden og erfaring inden for deres fagområder – kan være med til at højne det faglige niveau i den offentlige debat.


Kilde: Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Læs Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed