Det kan skabe både uro og utryghed, når der sker store forandringer på ens arbejde. Husk, at pædagoger ligesom alle andre opfatter og håndterer forandringer forskelligt, lyder rådet fra en proceskonsulent.

Udgivet d. 21. juni 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist),

Når der sker store forandringer i organiseringen af arbejdet, er det vigtigt at huske på, at vi opfatter forandringerne og håndterer dem forskelligt.

Sådan siger Karin Thomassen, proceskonsulent i SPARK, som er et tilbud til daginstitutioner og andre kommunale arbejdspladser.

»Når man har arbejdet sammen i mange år, får man en god, stærk relationel ’lim’. Man kender måske hinandens børn og følger med i hinandens liv. Hvis en kollega så eksempelvis flyttes til en anden afdeling, kan det opfattes som helt uspiseligt for medarbejderne,« siger Karin Thomassen, som oprindeligt er uddannet pædagog.

Hun fortæller om et forløb i Frederikshavn, hvor hun var proceskonsulent. Syv dagtilbud var gået fra at være selvstændige institutioner til at blive en del af et distrikt. Det betød blandt andet, at medarbejderne kunne flyttes mellem institutionerne, hvis der var behov for det, og det skabte utryghed og uro i hverdagen.

»Jeg bruger ofte billedet af en familie til at illustrere sådan et eksempel, for når man kender sine kolleger godt og holder meget af hinanden, kan det være svært at bryde op. Man ved, hvad man siger farvel til, men hvad skal man sige goddag til i stedet?« forklarer Karin Thomassen.

Institutionerne i Frederikshavn tog medarbejdernes bekymringer alvorligt og indledte et forløb, hvor der var sat tid af til at møde de nye kolleger, høre ledelsens synspunkter og i fællesskab diskutere, hvad kerneopgaven i en daginstitution er. Med et godt resultat, fortæller Karin Thomassen.

»Faktisk oplever de nu pædagoger sige til ledelsen, at de gerne vil tænkes ind, næste gang der bliver roteret medarbejdere,« siger hun.

I denne guide kan du se nogle af de værktøjer, der hjalp pædagogerne i Frederikshavn igennem forandringerne.

Om SPARK

SPARK står for ’Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne’. Formålet er at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser. Det har rødder i overenskomstforhandlingerne 2015, hvor Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet blev enige om en fælles indsats på området.

Tilbuddet er gratis. Det er det lokale MED-udvalg eller TRIO’en – altså et samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse – der søger om støtte fra en af SPARK’s proceskonsulenter.

Læs mere på sparkweb.dk

Husk de vigtige F’er

’De tre niveauer’ kan være god at have i baghovedet, når der sker forandringer på jobbet. De tre F’er – forståelse, faglighed og følelser – er forskellige niveauer for reaktioner, som næsten altid er i spil i mødet med forandringer.

Forståelse: Hvilke forandringer er der tale om, hvad er baggrunden, og hvad er perspektivet? Den enkelte pædagog skal have en forståelse for forandringerne, før han eller hun kan acceptere dem.

Faglighed: Hvad betyder forandringerne for min funktion? Bliver mine opgaver ændret, og er jeg rustet til de nye udfordringer? Det er vigtigt, at alle pædagoger får besvaret disse spørgsmål.

Følelser: Hvordan har jeg det med ændringerne, og hvad betyder forandringerne for min motivation og status på arbejdet? Husk at skabe luft til at sætte ord på følelserne, som godt kan være svære i en forandringsproces.

Kilde: Karin Thomassen, proceskonsulent i SPARK

3 gode råd til forandringer

Proceskonsulent Karin Thomassen, SPARK, giver her sine tre bedste råd til institutioner, der står overfor en ny organisering, hvor de fx skal have nye kolleger

1. Sæt ord på kerneopgaven: Hvad vil vi med vores arbejde, hvad er vi ansat til, og hvilke opgaver løser vi med denne institution? Det kan være en god idé at tage en fælles diskussion af kerneopgaven som en del af en forandringsproces – både for at have en fælles definition at tage udgangspunkt i og for at få indblik i, hvad der er vigtigt for kollegerne i deres arbejde.

2. Sæt ansigt på hinanden: Find tid til en pædagogisk lørdag eller til fælles personalemøder. At være pædagog handler ikke bare om relationerne barn til barn eller mellem barn og voksen. Relationerne voksen til voksen er også vigtige. Når man får sat ansigt på hinanden, hjælper det til at bryde mure ned, og man får blik for andre pædagogers arbejde.

3. Gør ledelsen synlig: Det er vigtigt, at ledelsen bliver synlig for alle. Det kan eksempelvis ske ved, at ledelsen kommer rundt til alle medarbejdere og fortæller, hvordan de arbejder, og hvilke tanker de har om ledelse.