I 2020 bliver den nye ferielov indført. Bliv klogere på, hvad den betyder for dig.

Opdateret d. 29. april 2019

Af: Henrik Stanek, Journalist

Den 1. september 2020 træder en ændret ferielov og dermed nye ferieregler i kraft. Selv om der er over et år til, bør du allerede nu tage et kig på reglerne. Især hvis du arbejder i en institution, som holder lukket i sommerferien og måske også mellem jul og nytår.

»Den nye lov sikrer fortsat danskerne fem ugers ferie om året. De fleste pædagoger har også en 6. ferieuge eller feriefridage, som de beholder. Men der er særlige forhold i overgangen mellem de nuværende og de nye ferieregler, man skal tage højde for,« siger Berit Brylov, faglig konsulent i BUPL.

Den nye ferielov kommer, fordi EU-kommissionen vurderede, at den eksisterende lov grundlæggende er i strid med EU-retten. Ifølge EU’s regler skal alle arbejdstagere have ret til fire ugers betalt ferie om året. Den danske måde at spare op til ferie på strider imod disse regler, så politikerne var nødt til at ændre ferieloven for at komme i takt med EU-retten.

I dag optjener du ferie i løbet af kalenderåret, som du så kan afvikle fra 1. maj året efter. Det betyder, at nyuddannede pædagoger og kolleger, som har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid, må vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Det bliver anderledes fremover.

»Med den nye ferielov optjener man 2,08 feriedag pr. måned, som man kan bruge med det samme. Hvis man for eksempel begynder i et nyt job 1. september 2020, kan man holde to dages ferie i oktober. Men man skal selvfølgelig varsle sin ferie. Her er ikke noget nyt,« fortæller Berit Brylov.

En overgangsordning betyder, at pædagoger fra 1. januar til 31. august i år optjener 16,7 feriedage efter de nuværende regler, mens de fem ugers ferie, de optjener i de efterfølgende 12 måneder, indefryses i en feriefond.

»De knap 17 feriedage rækker ikke til fire uges sommerferie, så pædagoger, der ved, at de enten vil eller skal holde fire ugers sommerferie i 2020, skal sørge for at gemme den sjette ferieuge eller få overført ferie fra den ferie, der holdes fra 1. maj i år,« siger Berit Brylov.

De væsentligste ændringer

De gamle regler
● I dag optjener du 5 ugers betalt ferie i løbet af et kalenderår. Ferien kan du holde fra 1. maj året efter og frem til 30. april året efter igen.
● Det betyder, at nyuddannede pædagoger, som får deres første ansættelse 1. januar, må vente i 16 måneder med at kunne holde betalt ferie.

De nye regler
● Efter de nye regler optjener du 2,08 feriedage om måneden, som du kan holde med det samme. En nyuddannet pædagog kan holde betalt ferie allerede efter en måneds arbejde. Ferien skal dog som hidtil aftales med lederen.

På barselsorlov og eller syg?
● I dag får du som hovedregel udbetalt den ferie, du ikke kan holde, fordi du er på barsel. Du kan dog aftale at holde ferien senere, hvilket langt de fleste pædagoger foretrækker. Fra 1. september 2020 bliver op til fire ugers ferie automatisk overført til efter barselsorloven.
● Det samme gælder ved sygdom.

Bliver jeg snydt for ferie?

Du kommer ikke til at holde de fem ugers ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, da du ellers både ville optjene ferie til 2021 efter de gamle (nuværende) og de nye regler. I stedet indefryses værdien af den ferie i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter pengene, indtil du går på pension. Det skyldes, at især mindre private virksomheder ikke har råd til at udbetale dobbelt feriepenge her og nu. Derfor kan de udskyde indbetalingen til fonden, indtil den enkelte medarbejder skal på pension. Feriepengene udbetales automatisk til dig, når du når folkepensionsalderen. Hvis du dør inden, får dine efterladte pengene.

OBS!

Pædagoger vil ikke mærke den store forskel, når den nye ferielov er løbet i gang. Men indtil loven træder i kraft 1. september 2020, har en overgangsordning indflydelse på, hvor meget betalt ferie du har i 2020. Især pædagoger i ferielukkede institutioner skal allerede nu rette kikkerten mod 2020:

Du kan komme til at mangle feriedage i 2020

● Fra 1. januar til 31. august 2019 optjener du 16,7 feriedage efter de nuværende regler. I runde tal tre ugers ferie.

● Fra 1. september 2019 og et år frem optjener du 2,08 feriedage om måneden efter de nye regler, men uden at du kan holde dem (se ’Bliver jeg snydt for ferie?’).

● Det betyder, at den ferie, du holder efter 1. maj 2020, er sat sammen af de tre ugers ferie opsparet i år + de feriedage, du optjener efter 1. september 2020.

● De tre uger, du optjener i år, skal afvikles efter 1. maj 2020. Du får altså knap 17 feriedage at holde sommerferie i for næste år. Hvis du vil holde fire ugers ferie, må du bruge af den 6. ferieuge eller dine særlige feriefridage eller få overført ferie fra den ferie, du har fra 1. maj i år.

● Det samme kan du gøre, hvis du vil holde tre ugers sommerferie plus efterårsferie.

Hvor meget ferie kan jeg holde hvornår?

● Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 kan du holde fem uger plus den sjette ferieuge eller særlige feriefridage.

● Fra 1. maj 2020 kan du holde de 16,7 dage, du optjener i de første otte måneder af i år. Hertil kommer den sjette ferieuge eller særlige feriefridage.

● Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler, hvor du optjener 2,08 dages ferie med løn pr. måned, som du kan holde med det samme.

Læs flere spørgsmål og svar om den nye ferielov