Kritik opfattes ofte som svær at give og modtage. Men kritik kan få flere perspektiver på en sag og skabe udvikling, mener Christian Sung Dan Pedersen, lektor på Professionshøjskolen Absalon og ekspert i kritik og uenighed på arbejdspladsen.

Udgivet d. 10. marts 2020

Af: Vibeke Bye Jensen,

»Kritik kan oplyse om de positive sider, men også om de negative på en arbejdsplads. Ofte er man tilbøjelig til kun at ville fokusere på det positive. Men det negative skal med, hvis man vil påpege nogle ting, der kan gøres bedre,« siger Christian Sung Dan Pedersen.

Han opfordrer til at huske, at kritik er en del af den ytringsfrihed, vi alle har. Det er lederens ansvar, at der er plads til kritik på en arbejdsplads. Men de ansatte har et medansvar for, at det er i orden at give kritik for at kunne håndtere de udfordringer, der opstår for den enkelte og for fællesskabet.

»At tillade kritik er en måde at vise tillid og accept. Hvis man skal fungere i hverdagen, skal man føle, at man bliver hørt. Kritik er også nødvendig, fordi vi ikke altid er bevidste om konsekvenserne af vores handlinger. Vi har behov for korrektioner i vores arbejdsliv, så vi kan lære og udvikle os,« siger han.

Christian Sung Dan Pedersen mener, der i dag er en tendens til, at succes eller fiasko er den enkeltes problem. Hvis der smøres for meget skyld af på den enkelte i stedet for at gøre udfordringer til et fælles problem, risikerer det at føre til selvbebrejdelse, stress og mobning.

»Kritik kan, hvis man gør det rigtigt, være med til at gøre udfordringer til et fælles anliggende, men kun hvis kritik bliver en accepteret del af samarbejdsrelationerne,« siger han.

10 ideer til at arbejde med kritik

1. Etabler aftaler
Det er vigtigt, at I laver aftaler og stiller krav til hinanden via etablering af rammer for dialog, som gør det muligt at tale også om svære emner. Det er vigtigt at kunne anerkende kritik og at kunne tale frit.

2. Vis undren
Det skal være naturligt at undre sig over hinandens praksis, men mobning er bandlyst. Kritik skal formuleres korrekt på rette tid, sted og måde. Levn plads til forskellige praksisser og holdninger.

3. Vær bevidst
Hvordan formidler du kritik? Det er vigtigt at skelne tydeligt mellem, hvilken form for kritik der er tale om, og at vise hensyn, da alle reagerer forskelligt på kritik.

4. Observer effekten
Husk at observere effekten af din kritik. Spørg ind til hinandens reaktioner. Er du modtager af kritik, er det dit ansvar at sige fra, hvis du føler dig trådt for nær.

5. Lyt og lad dig inspirere
Når du modtager kritik, er det vigtigt at lytte til den, lade dig inspirere, stille spørgsmål og indrømme, hvis du har begået fejl.

6. Uenighed er okay
Husk, at det er i orden at være uenig i kritik, men vær åben om dine følelser, når du har fået kritik. Fortæl, hvis du er blevet såret.

7. Øv dig i at modtage kritik
Øv dig i at håndtere kritik ved at bruge den aktivt hele tiden, spørge ind til hinanden og derved styrke det kollegiale kendskab, fagligheden og arbejdsmiljøet.

8. Varigt kritikarbejde
Meget kritik baserer sig på misforståelser, fordi man taler forbi hinanden, fordi situationer opfattes ude af kontekst, eller fordi det, man siger, ikke bliver opfattet, som det er ment.

9. Hold fokus
For afsenderen af kritik er det vigtigt at holde fokus på konkrete fakta samt at beskrive sin kritik i stedet for at fortolke den.

10. Fælles ansvar
Det er op til den enkelte arbejdsplads at udforme gode vilkår for kritik, opkvalificere viden og handlemuligheder samt etablere en fælles¬skabsfølelse for at kunne tale frit.

Sådan giver du kritik:
  • Du har lov til at give kritik.
  • Du skal være klar over din intention med at give kritikken. Hvad vil du opnå?
  • Undgå at fordele skyld, men brug kritik til at få belyst alles perspektiver i forhold til et problem.
  • Vær bevidst om, hvordan du formilder din kritik. Tænk også over dit kropssprog. Man kan godt stå fast på sin kritik uden at blive for voldsom i sit udtryk.
  • Der er visse tidspunkter, hvor du ikke skal fremsætte kritik. Det kan være, hvis du tidligere er blevet underkendt i en beslutning og står alene med kritikken. Vælg dine kampe med omhu.
Sådan modtager du kritik
  • Den anden har lov til at komme med kritik.
  • Vær lyttende.
  • Spørg ind til, hvad den anden ønsker at opnå, eller hvilke løsninger den anden ser.
  • Vis, at du synes, det er i orden, at den anden kommer med kritik.
  • Lav aftaler om, hvordan I kommer videre. Brug eventuelt en tredjepart til at få lavet en handleplan.

Kilde: Christian Sung Dan Pedersen, pædagog, cand.soc. og lektor på pædagoguddannelsen, Absalon.