Der er ikke længe til studiestart på landets pædagoguddannelser. For de fleste betyder det forhåbentligt sommerfugle i maven, men måske også en smule nervøsitet.

Opdateret d. 5. september 2019

Af: Cæcilie Kallehave Jensen, cej@bupl.dk Foto: Colourbox,

Februar er lige rundt om hjørnet, hvilket for mange indikerer studiestart på en af landets pædagoguddannelser. De første mails om bøger, lokaler og den første tid på studiet er måske alllerede begyndt at tikke en. De mails indeholder en stor del af alt det praktiske, som er værd at vide, men der er også mange andre ting, som er værd at vide inden den første dag på studiet.

Studievejlederne på landets uddannelser gør, hvad de kan for at sammensætte en god studiestart med alle de praktiske informationer, men meget er også op til den enkelte selv, forklarer Susanne Tølbøl, studievejleder ved UCN.

»Vær åben overfor dine studiekammerater, og prøv at lave en god struktur på, hvordan dit studeliv skal se ud. Der kommer dage, hvor det hele føles kaotisk, men hvis du kommer godt fra start i både social og faglig kontekst, så er det lettere at holde de svære dage ud,« lyder hendes råd til de nye pædagogstuderende.

Der kommer uden tvivl svære dage i løbet af studietiden, men både tutorer, medstuderende, PLS (pædagogstuderenes Landssammenslutning), vejledere og undervisere står klar til at hjælpe. Det kan tage tid at falde på plads på studiet, men det kommer henad vejen, siger Susanne Tølbøl.

»Giv dig tid til at blive – og være studerende. Vær spørgende og åben. Find ud af, hvordan du studerer bedst. Så bliver det et godt liv som studerende – og det meste skal nok give sig selv henad vejen. Tillad at der er lidt kaos en gang i mellem. Accepter det. Det kan ikke undgås,« siger hun.

Midt i kaos, forvirring og nervøsitet så har studievejleder Helle Johnsen fra VIA i Aarhus ét særligt vigtigt råd til de nye pædagogstuderende:

»Mit bedste råd er, at de skal glæde sig helt vildt! De skal glæde sig til 3,5 gode år med op- og nedture, men det er en fed uddannelse og en fantastisk profession.«

God studiestart!

 

Hvad gør uddannelserne for at forberede til studiestart

TUTORER. Både hos UCN og VIA er der blevet sammensat et hold af dygtige tutorer, som sammensætter introdage, fester og hytteture. Derudover kan de også hjælpe med alt det praktiske omkring studieteknik og dit studieliv generelt.
VEJLEDNING. Din studiegruppe får tilknyttet en underviser, som også fungerer som vejleder. I kan bruge vedkommende til faglig sparring, men også hjælp til udfordringer i gruppen.
STUDIESTARTSHÆFTER. På UCN bliver der sendt studiestartshæfter ud, hvor der blandt andet er rabat på billetter til zoo og fodboldkampe, så de studerende har mulighed for at lave sociale ting sammen, som ikke omhandler fest.

Kilde: Helle Johnsen, studievejleder ved VIA og Susanne Tølbøl, studievejleder ved UCN

 

Vær forberedt inden studiestart
  • Forventningsafstem. Mød eventuelt op på uddannelsen inden studiestart, og tal med studerende, undervisere og vejledere, så du ved, hvad du går ind til. Pædagoguddannelsen vil formentlig være noget helt andet end din ungdomsuddannelse, så forbered dig på at skulle være studerende på en anden måde med blandt andet mere selvstudie og mindre kontrol, men også større forventninger til selvstændighed.
  • Selvstudie vil fylde meget. På de fleste pædagoguddannelser er der store krav til selvstudie. Selv om der måske kun står 17 undervisningstimer i dit skema, kan din reelle studietid være 40 timer, fordi der også skal bruges tid på gruppemøder, vejledning og læsning.
  • Vær klar tilgruppearbejde. Du kommer formentlig til at være i grupper med studerende, som arbejder helt anderledes, end du selv gør. Hvis du kan, så gør dig på forhånd overvejelser om, hvordan din studiestil er.
  • Hold igen med studiearbejdet. Der vil være mange ’huller’ i dit skema, hvor der er krav til selvstudie. Derfor kan det være svært at skulle indpasse studiet med fritidsarbejde i starten. Hold det på et minimum, hvis du kan.

Kilde: Helle Johnsen, studievejleder ved VIA og Susanne Tølbøl, studievejleder ved UCN

 

Gode råd fra en studerende

Annemette Hansen startede på pædagoguddannelsen i Aalborg i september 2018. Hun har disse gode råd til de nye studerende:

  • Tag det, som det kommer og find ro i kaos. Tag det roligt – det er nyt for alle i den første tid. Det meste skal nok løse sig med tiden, så tag én dag ad gangen, og slip tøjlerne. Find din egen ro i kaos.
  • Vær klar til selvstudier. Der er rigtig meget selvstudie på pædagoguddannelsen, og det kræver en høj grad af selvdisciplin.
  • Du kan ikke forberede dig på alt – kast dig ud i det! Selv om din uddannelse sender en del information ud inden studiestart, så er der også rigtigt meget, som du ikke kan forberede dig på, men bare er nødt til at springe ud i og være åben overfor.
  • En ny start. Det er fælles for jer alle, at I er nye, så du kan selv være med til at påvirke andres syn på dig.
  • Vær social. Særligt den første måned skal du være indstillet på, at der er rigtig mange sociale arrangementer. Afsæt tid til dem. Det er bare den bedste måde at få gode relationer på.
  • Giv plads. I din studiegruppe arbejder I måske på vidt forskellige måder, men giv plads til det hele, og italesæt det, som ikke fungerer. Ellers spørg din vejleder om hjælp.

 

Læs guiden i Børn&Unge nr. 1 her. 

Se også Børn&Unges magasin om studiestart