Daginstitutioner kan spille en nøglerolle i at skabe mere bevægelse blandt børn. Det mener Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet en guide til, hvordan ledere og pædagoger kan arbejde med fysisk aktivitet på en mere systematisk måde.

Opdateret d. 6. marts 2020

Af: Henriette Kirkegaard, Journalist

Hoppe, danske, cykle. Fysisk aktivitet er ikke alene sjovt for børn, det fremmer også deres mentale og fysiske sundhed. En guide fra Sundhedsstyrelsen, ’Børn og bevægelse i dagtilbud’, er lavet i erkendelse af, at det i en travl og hektisk hverdag kan være svært at gå metodisk til værks. Styrelsen kommer med konkrete bud på, hvordan leg og bevægelse kan integreres som en naturlig del af hverdagen i vuggestue, børnehave og dagpleje.

Så hvis børnene får gode motoriske kompetencer tidligt, kan det ifølge Sundhedsstyrelsen gavne deres sundhed og dermed bidrage til at nedsætte risikoen for, at de får en række sygdomme og lidelser senere i livet.

Cirka otte procent af alle børn i Danmark har motoriske vanskeligheder ved skolestart, viser en undersøgelse om børn i indskoling fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

5 måder at fremme børns bevægelse:
  1. Bidrage til at skabe vaner og kultur for fysisk aktivitet
  2. Motivere, støtte og stimulere børnene i deres motoriske udvikling
  3. Være en drivkraft med en positiv, kreativ og engageret tilgang til bevægelse
  4. Være en aktivt deltagende rollemodel for børnene
  5. Bruge børnenes forældre som gode samarbejdspartnere.
Inspiration til at øge børns motoriske kompetencer

Cases fra kommuner, der arbejder systematisk med børn og bevægelse:

Svendborg:
Kommunen har oprettet en certificering af daginstitutioner og andre dagtilbud. Indsatsen indeholder ‘Fem Gazellehop’, der primært skal fremme variation og kvalitet i de fysiske aktiviteter. Alle 37 timers kompetenceudvikling om motivation af børnene til bevægelse. 

Aalborg:
Her har kommunen gennem en årrække arbejdet med at sikre, at børn oplever mere bevægeglæde og får ‘kroppen på toppen’. To fysioterapeuter underviser og inspirerer personale i dagtilbud til at bruge fysisk aktivitet som pædagogisk redskab. Konceptet justeres løbende, så der er overensstemmelse mellem idéer og praksis. 

København:
Kommunen har lavet vidensportalen ‘Best sammen’, der blandt andet indeholder en sektion om ‘krop, sanser og bevægelse’. Formålet er at gøre det nemt at finde materialer og viden til arbejdet med at udvikle børnene i institutioner og skoler. Der er blandt andet idéer til sansemotoriske øvelser og bevægelseslege.

 

Læs Sundhedsstyrelsens guide: Børn og bevægelse i dagtilbud