Løfterne matcher ikke virkeligheden. 42 af landets kommuner sparer på børneområdet eller har planer om det – selv om regeringen og Kommunernes Landsforening har lovet uændret velfærd. Grotesk, mener BUPL-formand. Se, om din kommune også har spareplaner.

Opdateret d. 10. oktober 2019

Af: Af Steffen Hagemann, journalist

Det lød så lovende: Nedskæringerne på den kommunale service er aflyst, var det glade budskab, da regeringen og Kommunernes Landsforening i begyndelsen af september præsenterede aftalen for kommunernes økonomi i 2020. Men virkeligheden ser ud til at blive en anden. I skrivende stund har 9 kommuner allerede vedtaget budgetforlig, hvor der bliver skåret på servicen i børnehaver og vuggestuer.

Derudover arbejder 33 af landets 98 kommuner med planer om nedskæringer på 0-6-års-området.

I alt har 21 kommuner indgået budgetforlig for 2020, og kun 7 af dem har valgt at give dagtilbudsområdet et løft.

Se, om din kommune også har spareplaner her

Horsens sigter mod minimumsnormeringer

I Horsens Kommune har man valgt at sætte seks millioner kroner af til bedre normeringer i daginstitutionerne i 2020. Målet er, at kommunens samlede ramme for dagtilbud i 2023 lever op til anbefalingerne om minimumsnormeringer. For at nå derhen, skal kommunen tilføre området yderligere seks millioner kroner hvert år frem til 2023, fremgår det af budgetaftalen.

Lige nu er kommunens normeringer på 1 voksen til 3,6 barn i vuggestuen og 1 voksen til 6,5 barn i børnehave (når man trækker lederne ud af normeringen).

Landets største kommune, København lagde ud med planer om store besparelser på børneområdet. Men massive protester fra blandt andet forældre betød, at kommunen trak besparelser på 87 millioner kroner på dagtilbudsområdet tilbage, så normeringerne næste år kan fastholdes på 1:3,4 og 1:6,9 i henholdsvis vuggestue og børnehave (igen uden ledere i normeringen). Budgettet på dagtilbudsområdet er uændret næste år.

Nedskæringer

I den anden ende af skalaen skal der spares. I Faxe og Thisted kommuner er økonomien presset. I Faxe skal der spares fem millioner kroner ifølge budgetkataloget, i Thisted skal der skæres 6,5 millioner kroner ifølge kataloget. Det kommer til at ramme hårdt i de to kommuner, der i forvejen ligger i bund rent normeringsmæssigt.

Faxe har en normering på henholdsvis 1:3,7 og 1:7,8, mens Thisted ligger på 1:3,7 og 1:7,3 i henholdsvis vuggestue og børnehave (uden ledere).

S: Vi skal sikre voksne nok

Socialdemokratiets børneordfører Jens Joel sidder i forskningsforhandlinger, men Børn&Unge har fået følgende kommentar fra ham på SMS:

’Det var vigtigt for Socialdemokratiet, at vi med kommuneaftalen sikrede flere penge til velfærden herunder børnene. Det er kommunerne, der prioriterer opgaverne lokalt, men det er klart, at når vi har aftalt, at der skal indføres minimumsnormeringer, handler det jo om, at vi i fremtiden skal være sikre på, at der alle steder er nok voksne med pædagogisk uddannelse til at passe på vores børn.’

BUPL: Det er grotesk

Det er den helt forkerte vej at gå med budgetterne, mener BUPL’s formand Elisa Rimpler:

»Det er helt grotesk, at kommunerne sparer på et børneområde, som vi kan dokumentere bløder – og samtidig er presset af et stigende børnetal. Det viser med al tydelighed, at det, vi har brug for, er, at der bliver sat en prop i besparelserne, at vi får minimumsnormeringer, og at det begynder at gå den anden vej,« siger hun.

De kommunale budgetter 2020 skal være vedtaget senest den 5. november 2019