Børnehaven Arken søgte Arbejdsmiljøpuljen for private og selvejende institutioner om penge til at forebygge smerter og nedslidning sammen med en fysioterapeut. Et grundigt forarbejde gav institutionen 60.000 kroner til projektet. Puljen er stadig åben, og som AMR kan du hjælpe din institution med at søge.

Opdateret d. 22. september 2021

Af: Malene Mølgaard, Journalist

Da daginstitutionen Arken i foråret gennemførte den årlige APV, var der igen fingerpeg om de sædvanlige udfordringer med løft og arbejdsstillinger. Tre-fire år tidligere havde den private institution i Fredericia haft besøg et par gange af en ergoterapeut for at se på løsninger i forhold til de tunge løft, og hvordan man kunne skåne personalet mere. Det betød, at børnene fik små skamler, så de selv kunne kravle op på stolen eller puslebordet, og pædagogerne fik bedre stole og nye arbejdsgange for at forebygge tunge løft og slid.

Nu var der brug for noget nyt, mente Arkens leder Lisbeth Hosseini, som tænkte for sig selv: Hvad er det så, vi skal?

Hun rådførte sig med TRIO-udvalget, hvor de sammen kiggede på tilbagemeldingerne fra medarbejderne og grublede over løsningsforslag. Og så slog det hende, at der var penge at søge i den nye Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning.

”For at tage en ny drejning, valgte vi at søge ud fra kriteriet ’sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen.’ Vi syntes, det kunne være spændende at tage den vinkel på, hvad vi selv kan gøre for at undgå nedslidning og skader,” fortæller dagtilbudslederen.

AMR med fra start

Efter et personalemøde, hvor alle 15 ansatte blev præsenteret for ideen og begejstret bakkede op, tog hun kontakt til en fysioterapeut fra firmaet Smertefri Bevægelse, som satte sig ind i nedslidningsproblematikken på den pædagogiske arbejdsplads og lavede et udkast til, hvordan det kan afhjælpes med fælles oplæg og fysisk træning. På den baggrund lavede de en ansøgning til Arbejdstilsynet, som arbejdsmiljørepræsentant Yvonne Weng var medunderskriver på.

”Vi diskuterede i TRIO-udvalget, hvad vi kunne bruge fysioterapeuten til. Folk går rundt med småskavanker med ryggen, skuldre, fingre og nakke, og som sagt har vi allerede haft en ergoterapeut ude, så den individuelle træning har vendt tingene lidt på hovedet og givet stof til eftertanke. Jeg synes, det giver rigtig god mening,” siger Yvonne Weng.

Som AMR har hun især gået op i den forudgående diskussion om, hvad arbejdspladsen vil med projektet, og hvilke problematikker indsatsen skal ramme, som ergoterapeuten ikke fik løst. Og ikke mindst vigtigheden af at få effekten evalueret.

Grundig ansøgning

Arbejdet med ansøgningen tog samlet set en formiddag med fysioterapeuten som konsulent og input fra AMR. Og i juni gav det gevinst, da Arken fik tilsagn om 60.000 kroner til et skræddersyet forløb med fælles oplæg om tænkningen i smertefri bevægelse, hvor fysioterapeuten inddrog eksempler fra hverdagen i daginstitutionen samt fem individuelle sessioner pr. medarbejder. Her skal der planlægges og trænes ud fra den enkeltes udfordringer sammen med fysioterapeuten for gennem bevægelse at forbedre medarbejdernes fysiske form og mentale helbred samt give dem nogle individuelle værktøjer til at hjælpe mod smerter og nedslidning, som der står i projektbeskrivelsen.

”Vi er gået i gang. I dag har vi de første fem sessioner, og det tyder godt!” fortæller Lisbeth Hosseini begejstret.

Forløbet i Arken skal køre over et halvt år og sluttes af med, at fysioterapeuten står for at lave en samlet evaluering til Arbejdstilsynet, så institutionen ikke skal bruge tid og ressourcer på mere papirarbejde.

Tænk kreativt

Og det er en rigtig god ide, mener Per Tybjerg Aldrich, der er arbejdsmiljøkonsulent i BUPL. Indtil for nylig var han ansat i en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed, hvor han bl.a. hjalp arbejdspladser med at formulere projekter og søge midler i arbejdsmiljøpuljen.

”Mindre arbejdspladser har ikke så mange ressourcer til selv at igangsætte forebyggende indsatser,” fortæller han.

Her kommer Arbejdsmiljøpuljen til forebyggelse af nedslidning ind i billedet. Puljen blev til i forbindelse med den såkaldte ’Arne-pension’ og giver private arbejdspladser med op til 50 ansatte mulighed for at søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, afprøvning af hjælpemidler eller sundhedsfremme med fysisk træning ala Arken i Fredericia.

”Der er er ikke mange begrænsninger for, hvad puljen kan bruges til. Man skal bare tænke lidt kreativt og gerne stort, så man ikke kun søger støtte til en oplægsholder på en personaledag,” siger Per Tybjerg Aldrich

Brug konsulenternes viden

Han opfordrer til at benytte de autoriserede arbejdsmiljøkonsulenters viden og erfaring så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen.

”Selvfølgelig skal man starte med at snakke med personalet om, hvilke udfordringer, man kunne tænke sig at arbejde med. Men gå ikke ned i detaljen om hvordan. Det er bedre at tage fat i to-tre rådgivere og diskutere udfordringer og muligheder. Få konsulenten til at forklare, hvorfor en given indsats løser jeres problem. Hvilke effekter kan I forvente? På den måde kan man bruge nærmest gratis rådgivningstid til at definere sit projekt,” siger den erfarne arbejdsmiljøkonsulent.

 

FAKTA

OM ARBEJDSMILJØPULJEN:

 • Tilskudspuljen er et resultat af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra 2019.
 • Der er i 2021-2023 afsat 100 mio. kr. til initiativer til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker på små private eller selvejende arbejdspladser.
 • Puljen har tre indsatsområder: autoriseret arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremme i form af fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler.
 • Der kan gives tilskud til 80 % af de tilskudsberettigede udgifter, dog max pr. projekt 500.000 kr.
 • Der gives ikke tilskud til projekter, hvor formålet opfylder de gældende lovkrav eller påbud fra Arbejdstilsynet.
 • Puljen administreres af Arbejdstilsynet.

DET KAN I FX SØGE TILSKUD TIL:

 • Projekter, der øger arbejdspladsens viden om forebyggelse af ulykker.
 • Rådgivning til nye metoder, aktiviteter eller tilgange, der skal styrke det ergonomiske eller psykiske arbejdsmiljø som fx gode introduktionsforløb for nyansatte eller udarbejdelse af politikker om omgangstone eller krænkende adfærd.
 • Leje, afprøvning og konsulenthjælp til introduktion af tekniske hjælpemidler, som fx kan løfte eller medvirke til bedre arbejdsstillinger.
 • Styrketræning på arbejdspladsen, så medarbejdernes muskler og led bliver styrket.
 • Konditionstræning på arbejdspladsen for at modvirke stillesiddende arbejde.
 • Forløb med personlig træner, fysioterapeut eller lign. på arbejdspladsen med rådgivning om udstyr, træningsmiljø og instruktion af træningsøvelser.

Læs mere om Arbejdsmiljøpuljen

SÅDAN SØGER I:

 1. Indhent tilbud fra de konsulenter eller rådgivere, som skal være med i projektet.
 2. Lad den foretrukne konsulent/rådgiver forberede ansøgningen for jer ved at udfylde ansøgningsskema og budgetskema.
 3. Ansøg online via Tilskudsportalen.
 4. Få godkendelse fra Arbejdstilsynet. I skal acceptere tilsagnet, inden I kan gå i gang med projektet.
 5. Indgå endelig aftale med konsulent eller rådgiver, og gå i gang med projektet.
 6. Når projektet er afsluttet, fakturaerne er betalt, og Arbejdstilsynet har godkendt, kan du få udbetalt tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen.

Se trin-for-trin vejledning til arbejdsmiljøpuljen