Psykolog Jens Henrik Thomsen har gode råd til, hvordan pædagoger kan hjælpe børn, der lider af OCD.

Opdateret d. 14 september, 2016

Vær forstående og anerkendende

Vis, at du forstår, at det er svært for barnet, og at du sætter pris på, at barnet forsøger at overvinde OCD’en, også selvom det ikke lykkes for barnet hver gang.

 

Læs om emnet

For at kunne forstå, hvad barnet oplever, og hvordan du kan hjælpe, er det en god idé at læse mere om OCD’en. I kan eventuelt få en psykolog til at komme og fortælle jer mere om OCD.

 

Hjælp barnet med at finde grunden

Nogle børn har svært ved at finde ud af, hvorfor de er bange. Du må gerne komme med bud på, hvad det kan være, for eksempel ’Er det, fordi du er bange for at blive beskidt – eller for, at du er skør?’ så kan barnet be- eller afkræfte det.

 

Sørg for, at barnet er motiveret

Barnet skal selv bekæmpe angsten, og det kan det kun, hvis det er motiveret for at gøre det. Det er vigtigt, at du respekterer barnet og ikke presser det, og at du får skabt en tryg og tillidsfuld ramme, hvor barnet kan presse sig selv. Tal med barnet om, hvorvidt I skal opmuntre barnet, presse det lidt eller tie helt stille.

 

Vær en god rollemodel

Fortæl barnet om dine egne oplevelser med angst. Fortæl om noget, som du var bange for at gøre, og hvordan du overvandt din frygt. Fortæl også, at det er helt normalt at have nogle mærkelige tanker nogle gange.

 

Tal med forældrene

Forældrene kan opleve situationen meget anderledes, end I gør. Måske har de længe haft en mistanke om, at der er noget galt. Hav en åben dialog om det, og foreslå forældrene, at de søger professionel hjælp ved en psykolog, hvis barnets OCD er meget omsiggribende.


Øvelser kan hjælpe barnet

For at komme OCD’en til livs, kan I hjælpe barnet med at udføre nogle øvelser. De skal vise barnet, at det, som det er bange for, ikke er farligt ved trinvist at udsætte barnet for det. Det er vigtigt, at I planlægger øvelserne grundigt, så barnet ikke bliver udsat for alt for voldsom angst. Under øvelserne kan I bede barnet om at vurdere sin angst på en skala fra 1 (angstfri) til 10 (meget bange). Fortsæt med øvelsen til barnets angst er faldet til 2-3.

  • Ønskelisten. Skriv først en liste med de ting, som barnet ønsker at opnå. Det kan være ting som at vaske hænder i mindre end et minut ad gangen, at undlade at skifte tøj flere gange i løbet af dagen eller at lade være med at sige en magisk remse, hver gang det tænker noget slemt.

 

  • Trappen. Tegn sammen med barnet en trappe, hvor I øverst skriver det, som barnet ønsker at opnå, og på trinnene de ting, der skal til for at opnå det, med det letteste først og det sværeste til sidst. Gør hellere trinnene for lette end for svære. Barnet tager et trin ad gangen, og øver sig på det, indtil angsten er væk, og det bliver kedeligt. Lad barnet selv vælge, hvilket tempo I skal arbejde i, men udfør så vidt muligt øvelserne hver dag.

 

  • Nå i mål. Når det er lykkedes barnet at gennemføre hele trappen, er det nået i mål med et af sine ønsker. Så er I klar til at gå videre til næste ønske. Gør det på samme måde ved at begynde med at tegne en trappe for ønsket.