I begyndelsen af året bragte BUPL for første gang en løntvist til højeste niveau. Her er det nu afgjort, at Esbjerg Kommune må give højere løn til ledere af skolens undervisning end til ledere af fritidsdelen. BUPL tager afgørelsen til efterretning, men ærgrer sig.

Opdateret d. 25. november 2020

Af: Mikkel Kamp, journalist / foto: Colourbox,

Hele 80.000 kroner. Så meget tjener ledere af undervisningen i Esbjerg Kommune mere om året end ledere af fritidsdelen, selvom de har fælles ansvar og samme jobbeskrivelse. Og Esbjerg Kommune kan fortætte med at betale så forskellig løn.

Det er netop slået fast i en afgørelse på det højeste niveau for en interessetvist om løn.

Efter to års tovtrækkeri førte BUPL sagen op på niveau 4 – hvor repræsentanter for BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) mødtes i et nævn med en opmand. Det er opmanden, der nu har afgjort, at Esbjerg Kommune kan fortsætte med at betale forskellig løn til lederne på skolen.

I afgørelsen fra opmanden står der, at lederne af undervisningen og fritidsdelen ganske rigtigt er organisatorisk ligestillede, men at det ikke er nok til at give dem samme løn. Opmanden peger på, at lederne af undervisningen har større ledelsesspænd og større budget. Samtidig bliver der lagt vægt på, at de fritidspædagogiske ledere heller ikke tidligere fik samme løn som afdelingsledere på skoleområdet.

 

BUPL ærgrer sig

BUPL-formand Elisa Rimpler tager afgørelsen til efterretning, men hun er langt fra tilfreds.

»Det ærgrer os, at Esbjerg Kommune ikke reelt ønsker at sidestille lederne i skolen og fritidsdelen. Kommunen giver udtryk for, at stillingerne skal være på samme niveau, men når det kommer til lønnen, er der stor forskel,« siger Elisa Rimpler.

Hos BUPL Sydjylland er næstformand Ulla Koustrup enig.

»Det blev desværre ikke den afgørelse, vi havde håbet på og kæmpet for. Det er vi naturligvis meget ærgerlige over. Afgørelsen er endelig for den samlede gruppe af ledere, men nu vil vi i BUPL Sydjylland selvfølgelig bede om lønforhandlinger for lederne individuelt. Og så håber vi på, at Esbjerg Kommune besinder sig, så den ligeværdighed, de ellers søger med en nye organisering, også kan ses på lønsedlen,« siger hun.

 

Modarbejder sig selv

I virkeligheden skyder Esbjerg Kommune sig selv i foden ved at undlade at betale lederne i fritidsdelen lige så godt som lederne i skoledelen, mener Elisa Rimpler.

»Vi kæmper for, at de pædagogiske lederstillinger skal være attraktive. Det er også i kommunernes interesse at kunne tiltrække dygtige ledere, men det her hjælper ikke. Forskellen bunder blandt andet i traditioner, som gør, at pædagoger er indplaceret på et alt for lavt niveau. Det skal vi have lavet om,« siger Elisa Rimpler.

Hun roser Esbjerg Kommune for rent indholdsmæssigt at ligestille de pædagogfaglige ledere med skolens læreruddannede ledere.

»Det er rigtigt set. Det er en fordel for skolen, at de pædagogfaglige lederes kompetencer bliver bragt i spil. Der mangler bare det med lønnen, som selvfølgelig burde afspejle ligeværdigheden,« siger hun.

Børn&Unge har forelagt kritikken for Birgitte Stenderup, som er personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune. I en mail skriver hun:
‘Esbjerg Kommune er bekendt med afgørelsen fra opmanden og tager denne til efterretning. Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen.’