Ny britisk forskning viser, at småbørn er mere fleksible i opfattelsen af, hvad piger og drenge leger med, hvis de i børneblade bliver præsenteret for fremstillinger, der gør op med den traditionelle opfattelse af kønnene.

Udgivet d. 6. marts 2018

Af: Regner Hansen, journalist

Småbørn ville være mere tilbøjelige til at droppe indgroede forestillinger om køn og leg, hvis de i højere grad blev gjort bekendt med brug af legetøj, der ikke forbindes med deres eget køn. De ville lege mere frit.

Dette er ifølge forskeren selv den yderste konsekvens af en undersøgelse af, hvordan en gruppe børn i alderen 4-7 år reagerer på forskellige visuelle fremstillinger af jævnaldrendes leg med legetøj.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Sex Roles, og forskeren er Lauren Spinner, psykolog og forskningsmedarbejder på det britiske University of Kent.

»Pædagoger og forældre kan hjælpe med at påvirke,« siger Lauren Spinner.

Lauren Spinner har sammen med forskerkolleger fokuseret på, hvordan fremstillingen i småbørnsblade af jævnaldrende børns leg med legetøj påvirker en gruppe småbørns opfattelse af leg, legetøj og legekammerater – og samme småbørns egne præferencer.

»De traditionelle kønsroller hæmmer både piger og drenge i deres udvikling,« siger Laureen Spinner.

 

Pige med legetøjsbil

Forsøgsgruppen var på cirka 80 børn med en ligelig kønsfordeling. Halvdelen af børnene fik forevist et billede fra et blad af en pige, der leger med legetøjspony, og en dreng, der leger med en legetøjsbil. Den anden halvdel af børnene blev præsenteret for det ikke-kønsstereotype, altså en dreng med en legetøjspony og en pige med en legetøjsbil.

Derpå fik børnene i forsøgsgruppen udleveret en bunke legetøj, som de skulle forholde sig til. Børnene, der havde fået vist et billede af leg, som strider imod den traditionelle kønsrolleopdeling, viste sig at være mere fleksible i opfattelsen af, hvem der kunne lege med legetøjet, uanset hvilket køn legetøjet forbindes med.

Studiet er det første af sin art om børneblade, og Lauren Spinner er ’meget opmuntret’ over resultatet.

»Forskningen viser, at det lader sig gøre at ændre småbørns oplevelse af andre børn og kønsroller,« siger Lauren Spinner.

Om valget af medie til undersøgelsen forklarer hun:

»Børneblade er meget udbredte, og de er gode til at fænge børn, fordi de indeholder meget realistiske rollemodeller.«

Tidligere forskning om fremstillingen af børns leg i TV-reklamer peger i samme retning. Nemlig at gengivelsen af ikke-traditionel leg i reklamerne kan gøre børn i samme alder mere fleksible i deres holdning til køn i forbindelse med leg. Denne forskning blev ligeledes offentliggjort i Sex Roles tilbage i 2005. Forskerne var Jennifer J. Pike og Nancy A. Jennings.

Udvikling af færdigheder

Men hvorfor i det hele taget ønsket om at bløde op på kønsrollerne?

»De traditionelle kønsroller hæmmer både piger og drenge i deres udvikling. Drenge påvirkes til at lære fysiske og rumlige færdigheder, mens piger stimuleres i at lære sociale og kommunikative færdigheder. Begge mister noget på den måde,« siger Lauren Spinner.

Hun er parat til at følge op med en mere omfattende undersøgelse. Den nye forskning afslørede ingen umiddelbar ændring i forsøgsgruppens egne præferencer om leg, legetøj og legekammerater.

»En sådan ændring tager formentlig længere tid og kræver mere påvirkning,« vurderer Lauren Spinner.

Læs hele Lauren Spinners videnskabelige artikel i Sex Roles