Pædagogernes Pension, PBU, har ansat rådgivere med en baggrund som pædagog. De kan nedbryde barrieren mellem pædagoger og pensionsverden, siger direktør i PBU.

Udgivet d. 9. september 2019

Af: Simon Johansen, Journalist, foto: Sara Efazat

Mia Axildgaard plejede at bekymre sig om sin ­pension.

»Jeg er uddannet pædagog, og jeg arbejder deltid. Så jeg tjener ikke så meget,« siger 38-årige Mia Axildgaard, som havde brug for et bedre overblik.

Når hun tænkte på pension, opstod der altid flere spørgsmål end svar: Hvilke ordninger findes der? Er det smartest at have pengene ­stående i samme pensionskasse ­eller flere? Og hvordan får man det til at fungere rent praktisk?

Men bekymringerne forduftede, da Mia Axildgaard benyttede sig af en ny, permanent rådgivnings­ordning fra Pædagogernes Pension, PBU. Det går ud på, at PBU tilbyder pædagoger i hele landet et gratis rådgivningsmøde, hvor de kan få personlig rådgivning om pension.

Især vækkede det Mias interesse, at rådgiverne selv har pædagogfaglige baggrunde. PBU har uddannet to pædagoger på forsikringsakademiet til at blive pensionsrådgivere. Og endnu flere er på vej.

Bedre pensionsrådgiver

Det er en stor fordel, at rådgiverne tidligere har ­arbejdet som pædagoger, mener Sune ­Schackenfeldt, direktør i PBU.

»Vi kan se, at en pensionsrådgiver, der har en baggrund som pædagog, er langt bedre end en almindelig pensions­rådgiver til at nedbryde ­barrieren mellem pædagogernes verden og pensions­kassens ­verden. Det kommer til udtryk, ved at pæda­goger er langt bedre til at kommunikere med pædagoger, end pensionsfolk er,« forklarer Sune Schackenfeldt.

»Essensen er, at vi gør gode pæda­goger til gode pensionsrådgivere. Det handler om inklusion og for­ståelse, samt om at vi skal møde pædagogerne dér, hvor de er, i stedet for at de skal møde os, hvor vi er.«

En pensionsrådgiver, der ikke har en pædagogbaggrund, har ifølge Sune Schackenfeldt ikke de samme forudsætninger som en pædagog for at forklare pension, så en pædagog kan forstå det.

»Løsningen giver os det bedste fra begge verdener. Vores pen­sions­rådgivere har både en stor viden om pension og om pæda­gogernes hverdag,« siger han.

Der er stor efterspørgsel

Projektet begyndte med en prøveperiode, hvor PBU oplevede en enorm tilfredshed fra de hundredvis af pædagoger, som fik rådgivning af de nye rådgivere.

At det er en god idé at bruge pæda­goger som pensionsrådgivere, viser sig også på medlemsmøder og til generalforsamlinger, fortæller Sune Schackenfeldt.

»Der er altid kø til de pædagog­uddannede pensionsrådgivere. Ikke til os andre. Det skyldes uden tvivl, at de har en måde at kommunikere på, som vi pensionsfolk ikke kan ­tillære os,« siger direktøren og oplyser, at PBU over de næste 12 måneder vil styrke rådgivningsindsatsen.

»Generelt kan vi se, at der blandt pædagogerne er et behov for, at vi agerer på deres banehalvdel, i ­stedet for at de skal komme til os. Så ­råd­givnings­indsatsen er en del af et ­større strategiskifte for PBU,« siger han.

Inklusionspædagogen blev pensionsrådgiver

En af PBU’s nye pensionsrådgivere er Connie ­Madsen. Før hun blev pensionsrådgiver, arbejdede hun som inklusionspædagog på en folkeskole.

»Mange er nervøse for, hvordan deres økonomi kommer til at se ud, når de en dag holder op med at ­arbejde,« fortæller Connie ­Madsen, som oplever, at medlemmerne ­gennem rådgivningen får en bedre forståelse for pension.

Det er, naturligt nok, især pæda­goger over 55 år, som er interesserede i at få viden om pensionen, men alle aldersgrupper bruger rådgivningen.

»Der er altid noget, man kan gøre. Hvis du er 60 år, kan de færreste nå at spare meget mere op til pension, men der er god pensionsøkonomi i at planlægge sin pension, så man får mest muligt ud af den. Som 55-årig er der stadig masser af muligheder for at forbedre sin pension,« siger Connie Madsen.

Saml pensionerne

Pension ­handler ifølge Connie Madsen ikke kun om at spare op. Det handler også om at skabe overblik.

»Pædagoger har ofte pensioner flere forskellige steder, og det kan betyde unødige omkostninger. Vi mener, at pædagogerne skal have så få omkostninger som muligt,« siger hun og peger på, at mange pædagoger også har private pensioner i bankerne. Her er der ofte tårnhøje administrationsbidrag plus ­aktionærer, som skal tilgodeses. Det er der ikke i PBU.

»Det er naturligvis i orden at have pension flere steder, men PBU kan du som pædagog ikke fravælge, hvis du er omfattet af en overenskomst. Derfor bør du overveje, om det er en fordel for dig at samle dine pensioner her,« siger Connie Madsen, som gav Mia ­Axildgaard gode råd om pensionen. Det er hun glad for i dag.

»Connie kunne gøre det meget klart for mig, hvilke muligheder jeg har. Det kan ellers være svært at gennem­skue,« siger Mia ­Axildgaard, som efter rådgivningsmødet op­rettede en alderspension, som hun overfører penge til, når hun har luft i budgettet.

Forskellige typer rådgivning

Hvis du går og grubler over din pension og har brug for overblik og/eller gode råd, kan du tilmelde dig den personlige rådgivning på pbu.dk. Her kan du også tilmelde dig et fyraftensmøde eller webrådgivning.

Det er gratis for medlemmer af PBU at modtage alle former for pensionsrådgivning. Mødet varer typisk 45 minutter, hvor en rådgiver med pædagogfaglig baggrund giver uddybende rådgivning om din pensionsordning. Mødet foregår enten på din lokale BUPL-afdeling eller i et lokale, som PBU og BUPL finder.