Coronakrisen sætter stort set alt pædagogisk arbejde med overgange på stand by. Det behøver dog ikke være et problem, mener lektor Anja Hvidtfeldt Stanek. Hun opfordrer pædagogerne til at skrue lidt ned for ambitionerne, få det bedste ud af situationen og tage overgangen, når skiftet er sket.

Opdateret d. 14. april 2020

Af: Mikkel Kamp, journalist

Børnehavebørn på besøg i skolen. Børn på vej i forårs-SFO. Store vuggestuebørn på besøg i børnehaven. Under normale omstændigheder ville det pædagogiske arbejde med overgange være i fuld gang.

Omstændighederne er dog langt fra normale, så i stedet for at udforske nye steder har børnene været hjemme hos mor og far i en måneds tid, inden de nu drypvist begynder at vende tilbage.

Når omstændighederne er anderledes, skal pædagogikken også være det, mener Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun har blandt andet forsket i pædagogers rolle i børns overgang fra børnehave til skole.

»Vi ved, at børnene skal lege i små grupper og helst med de samme. Det gør det svært at arbejde med klassefællesskaber, som man for eksempel ville gøre i en forårs-SFO. Så skal man gøre noget andet,« siger hun og understreger, at hun ligesom alle andre reelt set kun kan komme med bud på coronakrisens betydning.

Smid retningslinjerne over bord

Selvom alting er anderledes, end det plejer at være, er Anja Hvidtfeldt Stanek ikke så bekymret for, om børnehavebørn får en god skolestart, når de forhåbentlig møder ind efter sommerferien.

»Hvis det pædagogiske perspektiv er, at man justerer forventningerne lidt og bruger de første uger i 0. klasse på at lære hinanden at kende, så får man det nok til at fungere,« siger hun.

I stedet for at forsøge at nå så meget som muligt af det, man normalt ville have gjort for at lette overgangen, opfordrer hun til at få det bedste ud af situationen.

»Man kan smide de almindelige retningslinjer lidt over bord og eksempelvis forsøge at udnytte mulighederne ved at skulle arbejde i små grupper.«

Derudover bliver det rigtig væsentligt at være opmærksom på, at det langt fra er alle børn, der nu overhovedet kommer i dagtilbud.

»Nogle børn vil blive holdt hjemme på grund af sygdom. Andre er der ganske enkelt slet ikke plads til i dagtilbuddene, så det vil være rigtig vigtigt at have særligt fokus på at arbejde med etablering og genetablering af børnefællesskaberne, når hverdagen begynder at se mere almindelig ud igen,« siger Anja Hvidtfeldt Stanek.

Små grupper kan give tryghed

De små grupper kan også være en fordel for de mindre børn, der skal skifte fra vuggestue til børnehave.

»I det omfang man overhovedet lader børn skifte institution lige nu, kan det være en fordel, at de skal være i små og mere overskuelige grupper med de samme voksne. Det efterlyser pædagoger ofte, fordi det kan være mere trygt og mindre kaotisk,« siger lektoren.

Selvom mindre grupper kan have en positiv indvirkning, er de voksnes tilgang helt afgørende.

»Det hele er jo usikkert lige nu, så børnene har brug for, at pædagoger og forældre ikke er usikre på, hvordan de for eksempel skal tackle den del med at holde afstand. Og det er svært, for der er masser af usikkerhed om det,« siger Anja Hvidtfeldt Stanek.

Gode råd om overgange i en coronatid
  • Når omstændighederne ændrer sig, skal pædagogikken også gøre det.
  • Få det bedste ud af situationen og udnyt, at børnene skal være i mindre grupper.
  • Skru ned for forventningerne og forvent ikke, at skolebørnene kender hinanden eller skolen, når de begynder i 0. klasse.