Pædagoger skal dyrke legen i stedet for aktiviteter, der træner skolefærdigheder. For leg skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn op til skolestart. Det er budskabet fra forsker Ane Bjerre Odgaard, der har kortlagt den nyeste forskning i overgangen.

Opdateret d. 17. august 2020

Af: Marie Bille, journalist / Foto: Colourbox,

Når de mindste skolebørn i disse dage skal vænne sig til at række hånden i vejret, før de taler, og sidde stille i klassen efter frikvarteret, er det kulminationen på en årelang forberedelse. For pædagoger i børnehaven og den tidlige sfo spiller en stadig større rolle i at gøre børn ’skoleparate’ og derved gøre overgangen mellem børnehave og skole så blid som muligt.

Men ny forskning slår kraftig tvivl om, hvorvidt bestræbelserne på at forberede børn til skolen virker efter hensigten. De kan tvært imod være direkte kontraproduktive. Det påpeger lektor og ph.d. Ane Bjerre Odgaard.

»Vi skal helt væk fra, at man i dagtilbud sætter aktiviteter op, der skal forestille at være skoleaktiviteter, hvor man træner det at gå i skole,« fastslår hun.

Ny forskning kortlagt

Ane Bjerre Odgaard har kortlagt hovedtendenserne i den nyeste forskning om børns overgange i forbindelse med sin ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet.

»Rigtig mange undersøgelser viser, at der ingen garanti er for, at børnene oplever en sammenhæng ved de skoleforberedende aktiviteter. Mange peger endda på, at det kan modvirke børnenes positive forventninger til en skolehverdag,« siger hun og giver et eksempel:

»Det kunne være en samlingssituation i børnehaven, hvor pædagogen siger ’det er enormt vigtigt, I bliver siddende her nu, selvom jeg kan se, det er svært for jer. For det skal I henne i skolen. I skolen kan man ikke bare få lov at rejse sig, når man har lyst.’ Sådan en aktivitet vil være direkte kontraproduktiv.«

Børnenes overgang skal frem for alt være præget af forventningsfuldhed og deltagelsesmod. Det kommer ikke af at øve sig i at sidde stille, tværtimod, påpeger Ane Bjerre Odgaard. For børnene vil ikke opleve irettesættelsen som meningsfuld i situationen, og i værste fald vil kravet om at sidde stille skabe kedelige forventninger til skolen. Der skal noget helt andet til, som pædagogerne i øvrigt er eksperter i.

»Det er legen, som kan drive værket allerbedst,« siger hun.

Bruger legeværksteder

Risskov Skole SFO uden for Aarhus har op til skolestart eksperimenteret med at invitere de kommende 0.-klassebørn til at deltage i legeværksteder i SFO’en sammen med de ældre børn og pædagogerne.

»De kommer her og laver konstruktionslege sammen med nogle af de børn, der er her i forvejen. På den måde kan de blive lemmet ind og lære skolen at kende,« fortæller pædagogisk leder på Risskov Skole SFO, Grethe Juhl.

»Både børn og forældre er rigtig begejstrede. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fortsætter med at bruge legeværksteder, det kan være rollelege, konstruktionslege eller kreative lege, sådan at det bliver en fast ting i overgangen mellem børnehave og skole,« siger hun.

Mister fodfæstet

Målet for en overgangspædagogik skal ikke være at udligne forskelle mellem daginstitution og skole, men i stedet skabe de bedste deltagelsesmuligheder for alle i overgangen, mener forsker Ane Bjerre Odgaard. Børn kan nemlig sagtens håndtere store forandringer og at miste fodfæstet et øjeblik, hvis bare de lander igen et sted med fast grund under fødderne.

»Netop fordi de nye børn, der kommer ind i den tidlige sfo, mister fodfæstet et øjeblik, så kræver det, at pædagogerne er meget tydelige med, hvad man kan her,« siger Ane Bjerre Odgaard.

Hun peger netop på legeværksteder som et godt værktøj, hvor pædagogerne arbejder med at skabe forskellige deltagelsesformer og de fedeste muligheder for mange forskellige legetyper.

»Det handler ikke om at strække børnehaven ud. Legen i den tidlige sfo skal ikke skabe kontinuitet, men deltagelsesmuligheder.«

Om forskeren

Ane Bjerre Odgaard har skrevet ph.d.-afhandlingen ’Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og designbaseret studie’ om børns overgang. Hun underviser på UC Syd og er tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc, hvor hun forsker.