Dette inspirations- og refleksionsmateriale henvender sig til pædagogisk personale, ledere og forvaltninger på dagtilbudsområdet, der gerne vil blive klogere på systematisk forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet. Materialet er resultatet af et overenskomstprojekt mellem KL og BUPL.

Opdateret d. 22. februar 2018

Der er lavet i alt 25 semistrukturerede interviews. Interviewene tog afsæt i en ting, deltagerne havde medbragt som symbol på deres gode erfaring, og som illustrerede deres forståelse af begreberne forældresamarbejde og børneperspektiver. To danske og to udenlandske forskere, der har forsket i forældresamarbejde og/eller børneperspektiver, har perspektiveret materialet. Analyserne er blevet yderligere kvalificeret på tre gå-hjem-møder med åben deltagelse for interessenter på daginstitutionsområdet.