Den nye forældrebevægelse er fyldt med selvtillid og handlekraft efter en dag med mindst 70.000 på gaderne i knap 60 byer – og den er helt parat til nye aktioner, hvis ikke politikerne handler nu

Opdateret d. 8. april 2019

Af: Kurt Balle Jensen (Journalist), Foto: Per Bille

Hvis nogle troede, at den nye og slagkraftige forældrebevægelse ville miste pusten efter lørdagens mange demonstrationer, tog de fejl. Tværtimod oprettes der nu forældregrupper i flere af de kommuner, hvor der ikke var demonstration i lørdags, og kampånden er skærpet.

»Vi har fået så mange erfaringer. Husk på, at vi kun er amatører, men på tre uger lykkedes det os at skabe en forrygende landsdækkende demonstrationsdag. Nu ved vi, hvordan man gør, og vi kan lynhurtigt rykke ud igen, hvis ikke politikerne handler,« siger Marie Blønd fra styregruppen.

På baggrund af indberetninger fra de 59 demonstrationer beregnes det samlede deltagerantal til 70.000, og det er lavt sat. Det betyder, at langt flere end de i forvejen tilmeldte via Facebook, og langt flere end forventet, har været på gaden.

De mange erfaringer og den selvtillid, bevægelsen hermed har høstet, skal nu bruges fremadrettet.

»Vi accepterer ikke, at dette drukner i en syltekrukke eller i tom snak. Nu vil børneministeren indkalde til et møde, og her er de faglige organisationer og Kommunernes Landsforening inviteret. Hvorfor har hun ikke inviteret os? Vi er ikke i tvivl om, at BUPL og FOA nok skal tale børnenes sag, men vi har trods alt med vores bevægelse for alvor fået normeringer og forholdene i daginstitutionerne op på dagsordenen. Derfor forstår vi ikke, at ministeren ikke ønsker at se os til det pågældende møde,« siger Marie Blønd.

Unødvendigt med undersøgelse

Marie Blønd forstår heller ikke, hvad ministeren vil med en undersøgelse af, hvordan det står til i de danske daginstitutioner.

»Hvad vil hun med den? Det ved vi jo allerede. Den viden foreligger. Vi har selv bidraget til at få den frem på bordet, og den ene ekspert efter den anden har udtalt sig her op til demonstrationerne. Der er ikke behov for undersøgelser eller for, at regeringen ansætte flere konsulenter til at måle virkeligheden. Der er behov for handling. Og man kunne jo nøjes med at invitere nogle af de eksperter, der har udtalt sig, med til det kommende møde,« siger hun.

Den nye bevægelse vil ikke bare sidde med hænderne i skødet, mens en undersøgelse skal sætte spotlys på forholdene.

I forældrebevægelsen kender man forholdene, og man ved, hvad der skal til:

»Vi kæmper for, at der lovmæssigt bliver sat en nedre grænse for, hvor mange pædagoger, der skal være til at passe vores børn. Det er jo ikke et særligt stort krav blot at kræve en nedre grænse for kvaliteten, men vi skal jo starte et sted, og så kan vi altid bygge ovenpå. Vi vil have et minimum for, hvor dårlige normeringer, der kan accepteres. Og hvis ikke der handles på det nu, er vi klar til nye demonstrationer og aktioner,« siger medlemmet af styregruppen.

Løber fra ansvaret

Hun ved udmærket, at kommunalpolitikere og landspolitikere fortsat vil skyde skylden på hinanden. Regeringen vil sige, at de har tilført kommunen penge til området, og kommunerne vil sige, at de ikke har penge til bedre normeringer.

»I dette opgør og i denne kamp for at løbe fra ansvaret, er det vore børn, der kommer i klemme. Det kan vi ikke leve med mere, og vore børn skal ikke ofres i en eller anden konkurrence om, hvem der skal have pengene; børneområdet eller ældreforsorgen. Der er og skal være penge til begge dele,« siger Marie Blønd.

Hun giver heller ikke meget for politikernes argument om, at minimumsnormeringer vil være at detailregulere og at undergrave det kommunale selvstyre.

»Der er jo i forvejen regler om alt muligt. Der er regler for, hvor mange børn, der må være i en klasse, og der er regler for, hvor mange fisk, der må fanges hvor. Alt muligt detailreguleres. Hvorfor kan der så ikke være regler for, hvor få pædagoger, der må være til at passe vore mindste, når vi ved, hvor stor betydning tid, nærvær og omsorg har for hele deres fremtidige tilværelse,« spørger Marie Blønd.

Nye lokale aktioner

Efter lørdagens demonstrationer var søndag hviledag, men herefter er styregruppen nu klar igen. Der holdes skarpt øje med udviklingen og med resultatet af det møde, børneministeren har indkaldt til. Imens sker der ting og sager over hele landet, blandt andet vil en del forældre lægge smukke sten med deres børns navn på ved rådhuse, og der er masser af andre gode forslag til aktiviteter og aktioner.

Denne form for aktioner kan gro lokalt, og den landsdækkende styregruppe opfordrer til at lade kreativiteten og iderigdommen sætte ting i gang rundt omkring i de lokale grupper, indtil de næste fælles aktioner løber af stablen.

Danmark har fået en ung og særdeles slagkraftig forældrebevægelse. Og politikerne kan være sikre på ét: Den skal nok sørge for at få børneområdet helt op i top i den kommende valgkamp.

»Vi vil have et minimum for, hvor dårlige normeringer, der kan accepteres. Og hvis ikke der handles på det nu, er vi klar til nye demonstrationer og aktioner.«

Se film fra forældre-demonstrationen for bedre normeringer (København)