Må du som pædagog deltage i forældreinitiativets demonstrationer på lørdag? Må der hænge plakater eller flyers i institutionen, og hvad skal I gøre, hvis forældrene spørger om jeres holdning til forældreopråbet? Læs svarene fra ekspert i arbejdsret Christian Højer Schjøler.

Opdateret d. 3. april 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Jeg er mor til et vuggestuebarn, men samtidig er jeg pædagog i en daginstitution i samme kommune. Er det illoyalt, hvis jeg deltager i demonstrationen 6. april?

Sådan spørger en pædagog på Facebook, og hun er langt fra den eneste, der er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til forældreinitiativet med overskriften ’Hvor er der en voksen?’.

Ifølge Christian Højer Schjøler, ph. d. og adjunkt ved Syddansk Universitet og forsker i arbejdsret, er sagen klar, når det gælder muligheden for at deltage i en af de foreløbig 57 planlagte events:

»Man må selvfølgelig ikke demonstrere i arbejdstiden. Men uden for arbejdstiden må pædagoger sådan set sige og gøre, som de har lyst til, så længe de gør det på egne vegne. Offentligt ansatte har nemlig en udstrakt ytringsfrihed og må gerne deltage i en debat om deres eget arbejdsområde og arbejdsplads, så længe de ikke udtrykker sig i en urimeligt grov form eller fremsætter åbenbart urigtige oplysninger om arbejdspladsen. De må endda udtrykke sig i skarpe og polemiske vendinger. De har ikke nogen forpligtelse som sådan til at optræde loyalt over for deres institutioner – i modsætning til privatansatte,« siger Christian Højer Schjøler.

Han tilføjer, at man også fra sin private profil må støtte opslag for demonstrationerne på de sociale medier. 

Solsikken til demo

Den udstrakte ytringsfrihed gælder også, hvis du som pædagog vælger at deltage i demonstrationerne med t-shirts eller bannere, der viser, hvor du arbejder.

»Hvis en gruppe pædagoger demonstrerer med t-shirts, hvor der står, at kollegerne fra Tusindfryd, Edderkoppen eller Solsikken er trætte af dårlige normeringer, er det efter min opfattelse uproblematisk. Det ses bl.a. også ved demonstrationerne til overenskomstforhandlinger. Hvis lokalavisen eller andre nyhedsmedier interviewer dem til demonstrationen, bør de for god ordens skyld sikre sig, at udtalelserne ikke fremstår som afgivet på institutionens vegne. Hvis de derimod anvender sociale medier såsom Facebook osv. til at udtale sig, fortolkes det som udgangspunkt som private ytringer,« siger Christian Højer Schjøler.

»Der er også en vigtig forskel på offentligt og privatansatte, for medarbejdere i private institutioner er underlagt en decideret loyalitetspligt overfor deres arbejdsgiver, fordi institutionen har en anderledes kommerciel interesse. Derfor kan der godt være nogle begrænsninger i, hvilke ytringer de kan komme med, og hvilke aktioner de kan deltage i,« tilføjer han.

Kommunen: Nej tak til sedler

En forælder har på Facebook beskrevet, hvordan hun ikke fik lov til at sætte en seddel op i sin søns institution, fordi kommunens forvaltning havde givet besked om, at forældre ikke må sætte opslag op.

En anden forælder fortæller på Facebook, at institutionslederne er blevet bedt om at fjerne flyers og plakater, fordi de efter kommunens mening udtrykker politiske holdninger.

Ifølge Christian Højer Schjøler kan en forvaltning i udgangspunktet godt bestemme, hvilke opslag der må hænge i institutionerne.

»Det er delvist op til forvaltningen at vurdere, hvornår et opslag eksempelvis er stødende eller i strid med institutionens formål. Men det skal gøres sagligt. Hvis der er en generel politik om, at forældre godt må sætte opslag op om fødselsdage eller andet, må forvaltningen ikke forskelsbehandle usagligt ved at sige, at nogle forældre godt må sætte opslag op, mens andre ikke må,« siger Christian Højer Schjøler.

»Jeg kan godt se en ræson i ikke at ville have valgplakater, for daginstitutioner skal ikke forbindes med politiske eller religiøse ideologier. Men er en opfordring til at deltage i en generel protestaktion mod normeringerne udtryk for en politisk holdning, blot fordi det i princippet indirekte indebærer en modstand mod den siddende regering? Det kan jeg være i tvivl om,« tilføjer han.

Find balancen

Normeringer i daginstitutioner er på alles læber, efter at DR2-programmet ’Hvem passer vores børn?’ og forældreinitiativet ’Hvor er der en voksen?’ har været med til at sætte emnet på dagsordenen, efter at også BUPL gennem flere år har påpeget problemer med for dårlige normeringer i daginstitutioner. Men hvad stiller du op, hvis forældrene gerne vil i dialog med dig om forholdene hos jer?

Også her gælder det ifølge Christan Højer Schjøler om at finde balancen:

»Du skal på den ene side optræde sagligt. Du kan for eksempel aldrig blive forpligtet til at lyve om rammerne i institutionen, men du kan godt blive pålagt ikke at udtale dig om visse forhold på institutionens vegne. Du skal huske på, at når du udtaler dig på arbejdet, gør du det på vegne af institutionen, og så er det den lokale ledelse, der fastsætter rammerne for, hvilke informationer man videregiver,« siger Christian Højer Schjøler.

»Hvis en forælder spørger til din holdning, kan du som ansat ikke komme i fedtefadet ved at sige, at du personligt er enig eller uenig, men at det er kommunens politik, der gælder. Og så må du henvise til ledelsen eller forvaltningen, hvis der er flere spørgsmål,« tilføjer han.


Husk, når du gør brug af din ytringsfrihed, at du ikke må bryde din tavshedspligt. Læs fem gode råd om ytringsfrihed