I Nordsjælland gik en gruppe forældre sammen om at skrive læserbrev, og over hele landet møder pædagoger i institutioner forståelse fra forældre. Der er dog også en del, der samtidig giver udtryk for bekymring, for hvordan skal hverdagen hænge sammen under en eventuel konflikt?

Udgivet d. 23. marts 2018

Af: Kurt Balle Jensen (journalist),

»Vi imponeres over jeres varme, ildhu, gejst og faglige kompetencer. Vi er med jer – I er vores hverdags helte.«

Sådan lød det blandt andet i et læserbrev i Rudersdal Lokalavis, som en gruppe forældre på gaden Andedammen, Birkerød, var gået sammen om at skrive. Og det er forståelse, pædagogerne generelt mødes med, siger formand for BUPL Nordsjælland, Pernille Riis.

»Jeg har lige spurgt nogle TR’ere på kursus, og deres melding var, at pædagogerne i institutionerne generelt mødes med forståelse. Selvfølgelig kan vi forvente, at nogle forældre under en eventuelt konflikt vil blive så pressede, at der kan ryge en finke af panden, og at der kan komme negative reaktioner. Men det er ikke det, vi oplever nu, tværtimod,« siger Pernille Riis.

Nogle forældre spørger ind til situationen, og det er BUPL-formandens råd, at pædagogerne viser forståelse for forældrene, men samtidig fortæller, hvorfor pædagogerne er nødt til at stå fast:

»Jeg synes, man skal sige det, som det er: At det selvfølgelig ikke er rart for forældrene, hvis der kommer konflikt, og at vi pædagoger heller ikke ønsker konflikt. Men at det kan blive nødvendigt, hvis vi ikke kan blive enige med kommunerne. Vi gør hver dag en stor indsats for at skabe en god hverdag for børnene, og det vil vi gerne anerkendes for,« siger Pernille Riis.

Hun håber, at forståelsen for pædagogerne holder ved, og i læserbrevet i Rudersdal Lokalavis er der i hvert fald forståelse og opbakning, der er til at føle på:

»Selvfølgelig skal I have både tid til at gøre jeres arbejde optimalt og en lønudvikling, der afspejler den kæmpe værdi, I tilfører børnefamilierne og hele det danske samfund. Lov os, at I holder hovedet højt og står sammen i den svære kamp for ordentlige vilkår,« hed det i læserbrevet fra forældrene.

»Håber vi får noget ud af det«

Hvordan ser det så ud andre steder i landet? Børnehaven Bakkegården i Aalborg er en institution med 53 børn og ni pædagoger. Trine Weitze er én af dem, og for at kunne give et dækkende svar på, hvordan forældrene har reageret på en mulig konflikt, vil hun først lige snakke med kollegerne og så vende tilbage:

»Nu har jeg forhørt mig, og meldingen fra alle er, at forældre viser stor forståelse. Der har faktisk ikke været eksempler på det modsatte. De håber, at vi pædagoger får noget ud af det, og det giver de udtryk for. Ikke en eneste forælder har sagt om en mulig strejke, at det ikke er i orden,« siger Trine Weitze.

Sådan er det ikke kun i Bakkegården. Ifølge formand Liselotte Thomsen har BUPL Nordjylland ikke hørt om forældre, der over for pædagogerne har reageret negativt på, at Aalborg Kommune er udtaget som strejkekommune.

Længere syd på i landet tegner et lignende billede sig. I Silkeborg er Hanne Skaarup institutionsleder for Dalhaven, Balle Børnehus og Balle Skovbørnehave. Hun har hverken selv hørt eller fået melding om forældre, der har været negative over for pædagogerne, fordi kommunen er udtaget til strejke.

»Det har der ikke været et eneste eksempel på. Der er klart, at de ønsker en løsning, så en konflikt kan undgås, for det kan jo alt andet lige ikke undgå at give noget bøvl for forældrene. Men dem, der kommenterer situationen, siger, at det er i orden. De giver udtryk for forståelse,« siger Hanne Skaarup.

Fat i bedsteforældre?

BUPL Midtvestjylland oplever, at forældrene afventer og håber på forlig, og formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, kender heller ikke til meldinger om vrede forældre fra institutionerne i Vejen og Haderslev kommuner, der er udtaget til strejke:

»Nej, så havde vi hørt om det på de møder, vi har haft med vore medlemmer. Tværtimod mødes pædagogerne med forståelse, og det håber vi selvfølgelig holder ved. Til gengæld er der forældre, der er forarget over de meget barske lockout varsler fra arbejdsgiverside. Her er holdningen, at det godt nok er voldsomt.«

På Fyn siger BUPL efter at have spurgt tillidsrepræsentanter, at man ikke har hørt om negative reaktioner fra forældre, og formand for BUPL Vestsjælland, Bertha Langhoff Hansen, kan melde om de samme oplevelser. Her er Kalundborg udtaget til strejke, og afdelingen hører fra tillidsmandsmøderne om opbakning fra forældrene. Det betyder ikke, at forældrene ikke er udfordret:

»De skal selvfølgelig finde løsninger, hvis det kommer til konflikt, og det kan være noget med at tage ferie eller få fat i bedsteforældre fra Jylland. Men samtidig melder de også ud, at de forstår pædagogerne. ’I gør et godt stykke arbejde, I er mere værd’, lyder det fra forældre,« siger Bertha Langhoff Hansen.