Flere forældreorganisationer bakker op om pædagogernes ret til at kæmpe for bedre vilkår, hvis overenskomstforhandlingerne skulle ende i en konflikt. Det vil dog ramme børn og familier hårdt, advarer de.

Opdateret d. 26. marts 2020

Af: Mikkel Prytz (journalist),

Det bliver en svær tid for børnefamilier, hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger ender i konflikt med lukkede daginstitutioner og skoler til følge. Men forældrene vil bakke op om pædagogers og andre offentligt ansattes ret til at kæmpe for deres sag.

Sådan lyder det fra flere forældre- og familieorganisationer, Børn&Unge har talt med. Heriblandt Familiepolitisk Netværk, der har knap 8.000 medlemmer.

»En konflikt vil betyde kæmpe problemer for mange familier, men jeg er sikker på, at flertallet af forældre står last og brast med pædagogerne og ønsker dem en god kamp, for det har været tydeligt gennem lang tid, at forholdene for pædagoger er helt uholdbare, og mange forældre har længtes efter en mulighed for at aktionere sammen med dem,« siger Karen Lumholt, medstifter af netværket.

Tiden er inde til et opgør

Karen Lumholt fortæller, hvordan hun gennem Familiepolitisk Netværk dagligt får beretninger om, hvor dårlige muligheder pædagoger har for at varetage deres kerneopgaver.

»Pædagoger bliver i dagligdagen nødt til at være tilbageholdende med at fortælle, hvor galt det står til, for de vil gerne bevare forældrenes tillid. Og hvis de gør forældrene bekymrede, smitter det også af på børnene,« siger Karen Lumholt.

»Men mange forældre ved godt, hvor galt det står til, og jeg tror, tiden er inde til et kæmpe stort opgør med den underprioritering af omsorgen, der har været i vores institutioner. Det er et opgør, som forældre vil bakke op om,« tilføjer hun.

Rammer pressede børnefamilier

En konflikt på hele det offentlige område er rykket nærmere, efter at forhandlingerne om en ny overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er brudt sammen. Formand for Forældrenes Landsforening, FOLA, Louise Gjervig Lehn kalder risikoen for konflikt for ’enormt bekymrende’.

»En konflikt vil ramme vores i forvejen pressede børnefamilier, som vil få endnu sværere ved at få logistikken til at gå op i forhold til deres børns pasning i dag- og fritidsinstitutioner,« siger hun.

»Når det er sagt, så har vi som forældreorganisation stor forståelse for, at det pædagogiske personale stiller krav om bedre arbejdsvilkår, for selvfølgelig skal vi honorere det vigtige arbejde, der bliver udført i vores dag- og fritidstilbud,« fortsætter Louise Gjervig Lehn.

Anerkendelse smitter af

Stridspunkterne ved OK18, som overenskomstforhandlingerne forkortes, handler blandt andet om medarbejdernes løn, om lærernes arbejdstidsaftale og om, hvorvidt frokostpausen skal være en del af arbejdstiden. For BUPL er det desuden væsentligt, at der ikke sker forringelser af ordningen om seniorfridage, og at der skabes mere balance mellem lønniveauet i typiske mande- og kvindefag.

FOLA, der som landsdækkende interesseorganisation repræsenterer omkring 1500 forældrebestyrelser og forældreråd, vil ikke kommentere de enkelte krav, der har været fremme i forhandlingerne. Generelt siger Louise Gjervig Lehn dog:

»Vi skal sikre gode arbejdsforhold, som kan fastholde personalet, og som kan styrke virkelysten og arbejdsglæden. Gode arbejdsforhold vil i sidste ende også blive en gevinst for vores børn.«

Vigtig samfundsopgave

Københavns Forældreorganisation KFO taler på vegne af forældrene til børn i omkring 700 københavnske institutioner. Formand Julie Kyndesgaard kalder det ’ærgerligt’, hvis sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne ender med en konflikt, fordi det vil gøre dagligdagen besværlig for mange børnefamilier.

»Men vi har massiv respekt for den danske model og for den måde, man har aftalt at ordne tingene på mellem arbejdsgiver og arbejdstager,« siger Julie Kyndesgaard og fortæller, at KFO ikke tager specifikt stilling til de enkelte knaster i forhandlingerne om en ny overenskomst.

»Men pædagoger har en af de allermest vigtige opgaver i vores samfund, nemlig at passe på vores børn, og derfor ønsker vi ikke andet, end at de får ordentlige forhold og en rimelig løn for deres arbejde,« siger Julie Kyndesgaard.

KL må række hånden frem

Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre, landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, fortæller, at hendes organisation som udgangspunkt ikke står på hverken arbejdsgivernes eller lønmodtagernes side, men på børnenes.

Dog mener hun, at kommunernes forening KL har et større ansvar for at bidrage til at nå en løsning, fordi overenskomstforhandlingerne på skoleområdet i 2013 endte med et indgreb fra regeringen, som efter hendes mening ’næsten udelukkende’ tilgodeså KL.

»Nu må KL række hånden frem og imødekomme noget af det, Danmarks Lærerforening kommer med. Det var KL, der blev tilgodeset med lovindgrebet i 2013, så KL har et noget større ansvar for at tilbyde løsninger nu, hvor parterne går til forligsinstitutionen,« siger Mette With Hagensen.

Svært at fortælle børn

Mette With Hagensen er ked af, at forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter er brudt sammen.

»Vi er i Danmark stolte af at have et arbejdsmarked, hvor arbejdsgiver og arbejdstager laver aftaler og er i øjenhøjde. Det er super ulykkeligt, at vi nu skal til at fortælle vores store børn, som vi gerne vil lære om demokrati og samarbejde, at de voksne ikke kan finde ud af at blive enige, og at resultatet af det kan blive, at de ikke får lov til at komme i skole,« siger Mette With Hagensen.

»I første omgang gav lockouten i 2013 problemer med at få passet børnene. Men den egentlige påvirkning viste sig først bagefter, for børnene var kede af det og utrygge over, at deres skoler blev lukket, at de blev taget ud af deres primære fællesskaber, og at der var dårlig stemning blandt personalet,« fortæller hun.

»Hvis forhandlingerne ender i konflikt, vil man derfor opleve Skole og Forældre sige: Det er synd for børnene. Find nu en løsning!« siger Mette With Hagensen.


Hvad er OK18?

Overenskomster er aftaler, der fastsætter vores løn og arbejdsvilkår. Din løn og pension har du, fordi det står i din overenskomst. Det samme gælder for den ugentlige arbejdstidsnorm på 37 timer, den 6. ferieuge, løn under barsel og meget andet.

I det sene efterår 2017 gik overenskomstforhandlingerne for de kommunalt og privatansatte i gang – det er det, vi kalder OK18.