Folketinget har netop indgået en ny barselsaftale, som blandt andet øremærker 11 ugers barsel til hver forælder og desuden giver 26 ugers orlov til deling. Læs her, hvad aftalen betyder for pædagogernes orlovslængde og ret til løn under barsel.

Opdateret d. 28. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Pædagoger og andre lønmodtagere, som går med planer om familieforøgelse, har fra næste sommer udsigt til at få øremærket 11 ugers barselsorlov til hver forælder.

Det står klart efter at S-regeringen har indgået en ny aftale om forældreorlov med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet. Aftalen vil blive fremsat som lovforslag til december, og loven forventes at træde i kraft 1. august 2022.

Aftale ændrer ikke pædagogers ret til orlov med løn

Den nye barselsaftale ændrer dog ikke på pædagogers ret til løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov. Det er rettigheder, som er sikret via pædagogernes overenskomster.

Så mens den nye aftale – på linje med de nuværende regler – giver gravide lønmodtagere ret til fire ugers orlov før fødslen, har gravide pædagoger allerede ret til otte ugers lønnet graviditetsorlov før terminen. Denne ret ændrer den nye aftale ikke på.

Heller ikke efter fødslen vil den nye aftale ændre på antallet af uger, pædagoger har ret til at afholde barsels- og forældreorlov med løn. Dette gælder uanset køn, og det gælder også for pædagoger, som adopterer.

Nye regler: Øremærket orlov skal bruges inden for et år

For pædagoger og andre lønmodtagere vil hver forælder med den nye aftale have ret til to ugers orlov, der – ligesom i dag – skal afholdes i forbindelse med barnets fødsel eller adoption.

Herefter øremærker den nye aftale ni ugers barsel til hver forælder, som skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. Ellers bortfalder de.

Dette gælder dog ikke for selvstændige erhvervsdrivende. De kan overføre deres orlovsuger til den anden forælder, så længe visse krav er opfyldt. Det kan få betydning for pædagoger, som har selvstændig virksomhed eller har barn med en person, som driver egen virksomhed.

26 uger kan fordeles frit: Gælder i ni år

Ved siden af den øremærkede barsel giver den nye barselsaftale ret til 26 ugers orlov, som forældrene kan dele imellem sig. Disse ugers orlov kan afholdes i løbet af barnets første ni leveår.

Det betyder, at eksempelvis kommunalt ansatte pædagoger, som bliver gravide, har ret til op til 45 ugers orlov med skiftevis løn og barselsdagpenge.

Desuden kan fædre og medforældre med den nye aftale have op til 37 ugers orlov, hvilket er ni uger mere end med de nuværende regler.

Selvom en større del af barslen med den nye aftale bliver bundet op på den enkelte forælder, ændrer de nye regler ikke på længden af familiens samlede ret til orlov med barselsdagpenge.

Ny aftale gælder også solo-, LGBT+, og medforældre

Den nye folketingsaftale giver også LGBT+-familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Desuden ligestiller den solofædre og solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov.

Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Læs den fulde aftaletekst her.