Tre ud af fire danskere vil have politikerne til at finde en løsning på lønforskellen mellem mænd og kvinder med samme længde uddannelse. Det viser ny undersøgelse. Det er positivt, at debatten om ligeløn er slået igennem, mener forsker. BUPL er enig.

Udgivet d. 8. marts 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Politikere skal prioritere at finde en løsning på den store forskel, der er mellem mænd og kvinders løn. Det mener 3 ud af 4 danskere i en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for BUPL og andre fagforbund i Ligelønsalliancen.

Undersøgelsen offentliggøres i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag og viser, at det helt nøjagtigt er 77 procent, der i nogen grad, høj grad eller meget høj grad mener, at politikerne skal prioritere at finde en løsning på forskellen på lønnen i typiske mande- og kvindedominerede fag.

»Resultatet viser, at spørgsmålet om ligeløn begynder at have en høj prioritet i befolkningen. Det er positivt, for det er med til at lægge et pres på politikerne,« vurderer Astrid Elkjær Sørensen, ph.d. og historiker med ligestilling som sit ekspertområde.

Mange emner at prioritere

Hun understreger dog, at man ikke ud fra undersøgelsen kan afgøre, om befolkningen ville prioritere spørgsmålet om ligeløn lige så højt, hvis man stillede lønforskellen mellem mænd og kvinder op over for andre politiske områder som bedre normeringer eller skattelettelser.

»Der er jo mange emner at prioritere imellem, og undersøgelsen siger derfor ikke noget om, hvor højt ligeløn ligger på dagsordenen, eller om det bliver afgørende for, hvor folk sætter deres kryds ved et kommende valg,« siger Astrid Elkjær Sørensen.

Ifølge Danmarks Statistik er der 13,1 procents forskel på den løn, som mænd og kvinder tjener helt generelt i Danmark. Til mændenes fordel, vel at mærke. En forskel, der er blevet mindre år for år, men som altså stadig er markant i de seneste tal, som stammer fra 2017.

Overraskende stor viden

I den aktuelle undersøgelse spørger Epinion netop danskerne, om de ved, hvor stor forskellen er på mænd og kvinders løn. Undersøgelsen viser, at hver tredje er klar over, at lønforskellen mellem kønnene er over 10 procent.

Et resultat, der kommer bag på Astrid Elkjær Sørensen:

»Jeg ville have gættet på, at det var en lavere procentsats af befolkningen, der vidste, hvor stor forskellen er på mænd og kvinders løn. At hver tredje kender svaret, synes jeg er positivt, for det viser, at den debat og de kampagner, der har været om lønforskellen mellem mænd og kvinder, har virket,« siger forskeren.

Hun mener derfor, at resultatet viser et højt vidensniveau i befolkningen.

Øje for skævheden

Også BUPL-formand Elisa Rimpler er glad for danskernes opbakning til at finde en løsning på ligelønsproblematikken.

»Det viser tydeligt, at befolkningen har øje for, at lønnen er skævt fordelt, og at det er noget, der skal rettes op på,« siger Elisa Rimpler, som samtidig kalder diskussionen om ligeløn for svær.

»Én ting er jo at erkende, at vi har et problem. Noget andet er at blive enige om, hvad vi kan gøre for at få en mere retfærdig løn,« siger hun.

Pres på politikerne

Som du kan læse i denne artikel, skyldes lønforskellen blandt mænd og kvinder blandt andet, at man for 50 år siden indplacerede traditionelle kvindefag lavere lønmæssigt end traditionelle mandefag.

»Hvis der skal rettes op på uligelønnen, kræver det først og fremmest, at politikerne på Christiansborg og i den mandsdominerede del af fagbevægelsen anerkender den uretfærdighed, der blev etableret for et halvt århundrede siden. Derfor er det godt, at befolkningen anerkender den uretfærdighed,« mener Elisa Rimpler.

»Vi skal derhen, hvor befolkningen hjælper med at lægge et pres på politikerne for at finde kollektive løsninger, så vi kan få en retfærdig løn og en bedre ligestilling, eksempelvis gennem trepartsaftaler,« tilføjer BUPL-formanden.

 

Læs mere om ligeløn