Flere pædagoger oplever fysisk vold på arbejdspladsen. Undervisningsministeren mener, at der er tale om manglende respekt og vil udarbejde en handlingsplan til at afhjælpe problemet. Faglig sekretær i BUPL mener, at problemet er inklusion og faldende normeringer.

Udgivet d. 16 oktober, 2017

Af: Mathilde Margrethe Graulund, Journalist

Næsten hver fjerde pædagog har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Undervisningsministeren, Merete Riisager (LA), mener, at det handler om manglende respekt og vejledning til at stoppe volden.

»I dag er der et tabu omkring vold mod lærere, som betyder, at lærerne ikke får den nødvendige hjælp til at stoppe volden. Skolerne skal have en plan for, hvad de skal gøre, når en lærer eller pædagog bliver udsat for vold,« udtaler undervisningsministeren til b.dk.

Uenige om årsagen til volden

Ministeren har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en handlingsplan, som skal forebygge vold og hjælpe skolerne til at håndtere konflikten. Faglig sekretær i BUPL, Mette Aagaard Larsen, tager imod gruppen med åbne arme, selvom hun mener, at problemet er større end manglende planer og vejledning.

»Vi anerkender gruppen og går ud fra, at det også handler om SFO’erne og klubberne. Men vi vil gå ind i et samarbejde med gruppen med det for øje, at vi tror, der er mere komplekse analyser bag årsagen til volden,« siger Mette Aagaard Larsen og uddyber de reelle årsager til volden: Inklusion og dårlige normeringer.

»Inklusionsindsatsen betyder, at flere medarbejdere ikke har fået kompetencerne til at løse opgaven. Samtidig er normeringerne faldet. Det betyder, at der står flere pædagoger, som gerne vil løse problemerne, men ikke har ressourcerne til det. Ministeren negligerer, hvad der sker ude i praksis. Der skal følge ressourcer til de opgaver, pædagogerne har, ellers kan vi ikke løse dem, og så står vi overfor problemet med vold.«

Flere pædagoger bliver udsat for fysisk vold på arbejdspladsen. Det viser ny undersøgelse. Undervisningsministeren mener, at der er tale om manglende respekt og vil udarbejde en handlingsplan for skolerne. Faglig sekretær i BUPL, Mette Aagaard Larsen, mener, at problemet er inklusion og dårlige normeringer.

Flere ressourcer, mindre handlingsplan

Undersøgelsen viser, at 24 procent af de adspurgte pædagoger har oplevet vold det seneste år. Det er 15 procent mere end i 2012. Undervisningsministeren mener, at det er et stort problem, vi står overfor, men peger ikke på inklusion og normeringer som årsag.

»Læreren som myndighedsperson og autoritet er blevet svækket over en længere årrække. Jeg ser et enormt behov for, at lærerne får genskabt en moderne myndighedsrolle, som kan styrke dem i at træde ind i klasselokalet og skabe ro og struktur i undervisningen. Det er en rolle, der blandt andet handler om klasseledelse og om at afstemme forventninger mellem skole og forældre,« siger Merete Riisager (LA) til b.dk.

Denne udtalelse fra undervisningsministeren begejstrer ikke Mette Aagaard Larsen, der mener, at ministeren skubber ansvaret fra sig og giver forældrene skylden.

»Ministerens udtalelse er en urealistisk vurdering af, hvad der sker i praksis. Hendes retorik lægger op til, at hvis bare forældrene opdrager deres børn bedre, så vil vi ikke se problemer med vold. Men det er ikke der, vi skal starte. Vi kommer ikke til at løse problemet, hvis vi kun taler om at genfinde respekten for lærerne, det er meget dybere end det. Vi skal have flere ressourcer til at løse inklusionsopgaven i praksis,« siger Mette Aagaard.


Resultater fra undersøgelsen
  • Tæt på hver fjerde pædagog har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen, viser den nyeste opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
  • Pædagoger er den sjettemest udsatte gruppe efter specialpædagoger, SOSU’er, politi- og fængselsbetjente, portører samt specialundervisere.
  • Sammenlignet med samme undersøgelse fra 2012 er 15 procent flere pædagoger blevet udsat for fysisk vold på arbejdspladsen.