500 millioner kroner er nu på vej ud til kommunerne. Det er første rate på de 1,6 milliarder kroner, der skal sikre minimumsnormeringer. BUPL vil være normeringspolitiet og holde øje med, at pengene bliver brugt rigtigt, lover BUPL’s formand.

Opdateret d. 19. februar 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Nu bliver det første skridt mod minimumsnormeringerne taget. Regeringen har besluttet at sende 500 millioner kroner ud til landets kommuner. Pengene bliver tildelt efter, hvor mange børn den enkelte kommune har, og samtidig er det også et udtrykkeligt krav, at pengene bliver brugt ud over de allerede vedtagne budgetter, så der sker et løft af området.

500 millioner svarer til mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. I runde tal bliver det til lidt over 10 medarbejdere pr. kommune, men da det netop er børnetallet, der bestemmer, hvor mange penge der kommer, ser virkeligheden selvfølgelig meget anderledes ud. Ifølge BUPL’s beregninger må Danmarks mindste kommune, Læsø, nøjes med 80.000 kroner, svarende til 7,4 timer om ugen til en fuldtidspædagog. I landets største kommune, København, kommer der 63,6 millioner kroner, svarende til 148 fuldtidspædagoger, også ifølge BUPL’s beregninger.

Se nedenfor, hvor mange penge og kollegaer, du kan forvente at få allerede i år.

Ministeren: Der skal mere personale til

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er glad for, at de 500 millioner kroner allerede nu kommer ud til kommunerne.

»Det har været vigtigt for os at komme i gang. Der skal mere personale ud i børnehaver og vuggestuer. De børn, der er daginstitutionerne nu, skal også mærke, at der kommer nogle penge ud at gå så hurtigt, vi kan slippe afsted med det,« sagde Pernille Rosenkrantz-Theil til TV2 News og tilføjede, at pengene falder på et tørt sted.

BUPL: Ros for det første skridt

BUPL’s formand Elisa Rimpler glæder sig over, at politikerne har fulgt BUPL’s anbefaling om at få pengene ud til kommunerne så hurtigt som muligt.

»Det skal de have ros for. Vi ved godt, at det kun er et lille første skridt. Og i sig selv er det ikke noget, der gør den helt store forskel derude. Men det er et vendepunkt, og det er det første skridt på vejen mod en genopretning,« siger hun og opfordrer politikerne til at sætte endnu mere fart i udmøntningen af de resterende penge, der skal sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

»Der er for længe til 2025. Vi kan ikke vente så længe. Vi skal have den lov om minimumsnormeringer implementeret hurtigt.«

Elisa Rimpler er tilfreds med, at pengene er båndlagt til bedre normeringer.

»Det er et incitament til, at kommunerne stopper den sparespiral, de er i gang med. Vi holder øje med, hvordan kommunerne bruger pengene. Vi følger budgetterne nøje, så vi bliver normeringspolitiet nu,« siger hun og understreger, at det for BUPL er vigtigt, at pengene ikke alene går til ufaglærte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

»Vi skal sørge for, at pædagogandelen stiger, for det er med til at løfte kvaliteten.«

Se, hvor mange penge og pædagoger din kommune får

Læs pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet her.