BUPL har fundet en stor kommunal regnefejl, som gennem en årrække har snydt daginstitutioner for millioner af kroner. Nu bliver der rettet op, men det er langt fra første gang, BUPL finder fejl: Kommunerne bør føre bedre kontrol, lyder det.

Opdateret d. 7. oktober 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Mange pædagoger føler, at de må løbe hurtigt for at få hverdagen til at hænge sammen. Og for at det ikke skal være løgn, bliver pædagogernes travlhed af og til forværret af at deres institution simpelthen ikke har fået de penge, den skal have.

Det gælder blandt andet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden 2018 har en regnefejl i kommunens budgetter medført, at kommunens daginstitutioner er blevet snydt for i alt 15,6 millioner kroner.

”Mange pædagoger var frustrerede over, at hverdagen var presset og over, at forholdene tilsyneladende ikke blev bedre. Og den frustration er fuldt forståelig, for regnefejlen svarer jo næsten til, at der har manglet en pædagog pr. institution i kommunen,” fortæller Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

Regnefejl æder normeringspenge op

I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne har BUPL gennemgået en række kommuners budgetter.

Det er her, BUPL Nordsjælland har fundet regnefejlen, som består i, at Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2018 har glemt at tage højde for såkaldte fremskrivninger – altså løn- og prisstigninger.

Alene i 2021 har regnefejlen betydet, at kommunens daginstitutioner er gået glip af 8,2 millioner kroner. I samme periode har kommunen fået 9 millioner kroner fra Folketinget til minimumsnormeringer, men det beløb er altså næsten blevet ædt op af regnefejlen.

Lyngby-Taarbæk Kommune reagerede dog hurtigt på henvendelsen fra BUPL Nordsjælland, og Pernille Riis roser kommunen for med det samme at rette op på fejlen ved at tilføre et engangsbeløb samt afsætte den korrekte mængde varige driftsmidler i fremtidige budgetter.

Læs også: Arbejdsgivere laver fejl: BUPL henter 6,5 millioner kroner til opsagte pædagoger

BUPL: Vi finder både fejl og bevidste valg

BUPL’s lokale fagforeninger finder løbende fejl og uoverensstemmelser i kommunernes budgetter og finansiering, som bliver rettet til gavn for børn og pædagoger. Det fortæller Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet kommunernes budgetter.

”Det er vigtigt for os at undersøge, om de midler, som bliver tildelt rundt om i kommunerne, rent faktisk kommer helt ud til institutionerne. For vi har altså set flere gange, at det gør de ikke. Nogle gange skyldes det fejl, andre gange skyldes det bevidste valg foretaget i kommunen,” siger han.

Læs også: Rystende forhold i SFO’erne: Alt for få pædagoger og fifleri med økonomien

Midlerne til minimumsnormeringerne og udsigten til lovkrav om normeringer fra år 2024 har givet BUPL endnu mere grund til at holde øje med kommunerne.

”Vi ser, at nogle kommuner forsøger at omgå reglerne og spare nogle penge ad den vej. Så det er absolut en indsats, vi kommer til at prioritere. Til gengæld er budgetfejlen fra Lyngby-Taarbæk vist i en liga for sig selv. Jeg har i hvert fald ikke tidligere hørt om beløb i den størrelsesorden,” siger han.

Sådan bør kommuner forebygge fejl

Tidligere har BUPL blandt andet gennemgået budgetter på skolefritidsområdet. Gennemgangen viste, at en række kommuner konterede udgifter forkert til skade for finansieringen af SFO’erne.

”I forlængelse af vores rapport på SFO-området gik Kommunernes Landsforening (KL) ud og indskærpede lovgivning og praksis på området over for kommunerne. Som minimum vil jeg opfordre KL til at gøre det samme i forlængelse af sagen fra Lyngby-Taarbæk for at skærpe kommunernes opmærksomhed på at undgå de her fejl.” siger han.

Læs også: Nu skal der styr på SFO’ens penge: Og så er det fritidspædagogikkens tur

Lettelse i Lyngby: ’Pludselig gav det mening’

Det var ikke kun pædagogerne i Lyngby-Taarbæk, som ikke kunne forstå, hvorfor hverdagen var så presset, når nu kommunen havde fået 9 millioner kroner til indfasning af minimumsnormeringer.

Også forældrene undrede sig over, at der var så lidt pædagogisk personale. Så da BUPL fandt fejlen, gav den pressede hverdag pludselig mening.

”Vi har oplevet en lettelse og en glæde fra medlemmerne over, at vi har fundet fejlen og over, at vi hurtigt har fået kommunen til at sikre institutionerne de midler, de skal have,” siger Pernille Riis.

Læs også: Hver 3. pædagog har ikke tid til at sikre høj faglighed i det pædagogiske arbejde

Fejl kan gøre det svært at skaffe flere pædagoger

Selvom der er rettet op på regnefejlen i Lyngby-Taarbæks budgetter, kan fejlen stadig få konsekvenser for kommunens daginstitutioner, vurderer Pernille Riis fra BUPL Nordsjælland.

For institutionerne har gennem en årrække ikke kunnet ansætte den mængde personale, de skulle som led i indfasningen af minimumsnormeringerne.

”På grund af regnefejlen starter Lyngby-Taarbæks daginstitutioner deres opnormering fra et lavere niveau end de omkringliggende kommuner. Vi ved, faglighed og pædagogandel gør noget for muligheden for at tiltrække folk. Så det, at kommunen er bagud her, kan gøre rekrutteringsopgaven endnu sværere for dem,” siger hun.

Læs også: Nye tal bekymrer: Pædagogandel falder i hele landet