Folketinget har besluttet, at du kan få tre ugers feriepenge udbetalt. Hvornår og hvor meget? Få svar på det, der kan svares på nu.

Opdateret d. 19. juni 2020

Af: Lene Søborg, Journalist

Hvornår kan jeg få de tre ugers feriepenge, og hvor mange penge er det egentlig? Og hvad nu hvis jeg er arbejdsløs? Der er mange spørgsmål om de tre ugers indefrosne feriepenge. Her forsøger vi at svare på nogle af de vigtigste. Men der er endnu ikke klare svar på alle spørgsmål.

1. Hvor mange uger er det?

Folketingets partier er blevet enige om at udbetale tre af de fem uger, de fleste i arbejde har optjent.
Senere på året vil partierne forhandle om eventuel udbetaling af de sidste to uger.

2. Hvornår bliver pengene udbetalt?

Pengene vil kunne komme til udbetaling senest i oktober 2020. Der står i den politiske aftale, at Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om, hvornår det sker.

3. Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvor meget du får udbetalt, afhænger af, hvor meget du tjener, og hvor meget du betaler i skat.
Feriepengene er skattepligtige som al anden indkomst.
Tommelfingerreglen er, at du får udbetalt 9.000 kroner før skat pr. 10.000 kroners månedsløn.
DR har lavet en udmærket beregner, hvor du kan få en fornemmelse af, hvor meget der er tale om.
Prøv selv at beregne her.

4. Hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra de op til fem ugers feriepenge, der er blevet indefrosset, fordi vi er på vej ind i et nyt feriesystem. I overgangsperioden mellem det nye og det gamle feriesystem, som startede 1. september 2019, og som slutter 31. august 2020, har lønmodtagere opsparet 12,5 procent af deres ferieberettigede løn. Det svarer til fem ugers løn.

5. Hvorfor gør de det egentlig?

Udbetalingen af feriepengene sker for at sætte fut i økonomien – derfor kalder man det ’stimuli-initiativer’.
Corona-krisen har sat økonomien i bakgear, og mange, især privatansatte, er blevet arbejdsløse. Hvis vi bruger flere penge, skal der produceres og serviceres mere, og det skaber flere job.

6. Bliver der modregnet i indkomstoverførsler?

I aftalen står, at der ikke bliver modregnet, hvis du modtager indkomstoverførsler.

7. Hvad nu hvis jeg er arbejdsløs?

Ledige, der har haft ordinært lønarbejde fra 1. september 2019 til 31. august 2020, får udbetalt de tre uger med indefrosne feriepenge som alle andre. Feriepengene skal ikke modregnes i dagpengene.
Feriedagpenge, som bliver optjent på baggrund af dagpenge, er ikke blevet indefrosset.

8. Min ægtefælle er pensionist. Får han/hun ingenting?

Jo, aftalen betyder, at personer på overførselsindkomster får udbetalt 1.000 kroner skattefrit.

9. Skal jeg tage pengene ud nu?

Nej, der bliver frivilligt, om du vil have pengene udbetalt nu, eller om du hellere vil lade dem stå til din pensionering (når du går på folkepension).

En måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, viser, at 57 procent vil have udbetalt feriepengene nu. 27 procent er i tvivl, og 15 procent vil ikke have pengene udbetalt.