Ny samtalebog til både pædagogisk personale og mennesker med et handicap fokuserer på hjælp til sex. Fem seksualvejledere indenfor handicapområdet står bag bogen.

Opdateret d. 8. april 2019

Af: Jens Jessen, Journalist

Vi kender det alle. Blufærdigheden kommer i mindre eller større grad krybende, når der skal tales om sex, også selv om det sker i professionelt regi. Og er emnet sex i forbindelse med udviklingshæmmede, bliver det ikke nemmere. Men det har de fem kommende seksualvejledere indenfor handicapområdet sat sig for at lave om på. Det har resulteret i to bøger. Samtalebogen, Seksualitetens mini A-Zex, og den tilhørende personalehåndbog, som er udkommet på forlaget Mikro. En af forfatterne, Karina Henrichsen, fortæller her om bogen:

Hvordan skal bogen bruges?
»Vores bog er udformet som en slags vejledning, der primært henvender sig til udviklingshæmmede, men også i lige så høj grad til det pædagogiske personale. Vi har lagt vægt på, at mennesker med et handicap også er seksuelle væsener. Desværre sker der tit det, at de ubevidst svigtes af personalet, som måske ikke helt har modet til at anerkende og imødekomme dem på dette felt.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Da seksualitet har mange facetter, afspejler bogen også en lang række af disse aspekter. Vi har lagt vægt på, at bogens mange illustrationer skal være den katalysator, som åbner op for en dialog om seksualiteten. Selv for voksne mennesker med et handicap kan seksualitet være forbundet med skyld og skam. Erfaringer viser også, at handicappede kan have en udadreagerende adfærd, som netop skyldes en manglende udlevelse af egen seksualitet.«

Hvordan skal bogen bruges?
»Emnerne er sat op i alfabetisk orden. Peger en klient eksempelvis på billedet med kærester, kan det være signal til en snak om netop det emne. Har det pædagogiske personale under en snak behov for hjælp, kan de finde det i den medfølgende personalehåndbog. Her vil der være endnu flere konkrete ting at tage fat i, og der er links til ekstramateriale, som kan uddybe emnerne. Vores håb er, at bogen vil give et stabilt fundament til personalet, så der kan tales åbent om seksualitet og de behov, der knytter sig til den. Vi gør i bogen opmærksom på, at man som personale skal passe på sit ordvalg. Ordvalget skal nøje aftales inden snakken, hvis man vil sikre det højeste niveau for en konstruktiv samtale.«

Om bogen

I ’Seksualitetens mini A-Zex’ kommer man vidt omkring i seksualitetens univers. Illustra­tionerne er det bærende som indgangsvinklen til samtaler om seksualitet med alle fra 15 år og op, uanset diagnose eller handicap. Som pegebog er den er velegnet til personer uden sprog. 50 sider, Forlaget Mikro, vejl. pris 170 kroner.

Om forfatterne

Bogens fem forfattere er alle i gang med sidste del af seksualvejlederuddannelsen indenfor handicapområdet på Egmont Højskolen. De fem er: Suzan Lykke Mikkelsen, Dan Carit Christensen, Michael Helge Andersen, Birgitte Maarup Ludvigsen og Karina Rask Misser Henrichsen, der har illustreret.