Udluftning i institutioner og skoler er endnu et redskab til at undgå, at børn og voksne bliver smittet af coronavirus. Det rækker dog ikke at åbne et vindue en gang imellem. Det skal være langt mere effektivt. Læs her, hvad der skal til.

Opdateret d. 11. august 2020

Af: Henrik Stanek, journalist / Foto: Colourbox,

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om at holde afstand og sørge for høj hygiejne i daginstitutioner og skoler er fortsat essentielle redskaber i kampen mod corona, men nu kan der føjes et nyt våben til: Udluftning.

»Vi har flere eksempler på, at virus ikke kun smitter via dråber, men også gennem små partikler, som er så lette, at de bliver hængende i luften i timevis. Så når mange mennesker samles indendørs, skal man sørge for ventilation, og har man ikke et ventilationsanlæg, skal man lufte ud,« siger professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Han forsker i indeklima og smittespredning.

Det er ikke nyt, at udluftning er godt for børn og voksne, men i den aktuelle situation med en pandemi er frisk luft inden døre et supplement til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

»Det er almindelig sund fornuft, at man skal lufte ud, for når man får frisk luft ind, slipper man af med den sløvende kuldioxid og også med affaldsstoffer fra for eksempel prutter og fugt. Men det bliver tit glemt, fordi pædagoger har travlt med pædagogiske opgaver. Derfor er man nødt til at sætte det i system,« anbefaler Torben Sigsgaard.

Det er ikke ligegyldigt, hvor tit og hvordan man lufter ud. Læs professorens fem gode råd om udluftning i daginstitutioner og skoler her:

 

Sådan lufter I effektivt ud

Skab gennemtræk
Det er ikke nok at åbne et vindue – I skal have luft ind gennem lokalet, så den friske luft blæser den gamle luft og dermed viruspartiklerne ud af lokalet. I skaber gennemtræk ved at lukke luft ind ad den ene side af bygningen og ud ad den anden. Hvis I har lokaler på begge sider af en gang, skal I koordinere udluftningen med ’genboerne’.

Luft ud en gang i timen
I skal lufte ud en gang i timen, når der er mange børn og voksne i lokalet. Med fem-ti minutters udluftning får I frisk luft til den næste time. I skolen passer det med, at I lufter ud i frikvartererne. I daginstitutioner må I sætte det i system. Udpeg for eksempel en ansvarlig til at sikre, at det bliver gjort.

Vær ikke bange for at blive syge
Danskerne er generelt bange for gennemtræk, fordi de altid har fået at vide, at man bliver syg af kulde og træk. Men der er forskel på træk og gennemtræk. Mens træk varer ved, er gennemtræk kortvarigt. Derfor må børn og voksne gerne blive i lokalet, mens I lufter ud.

Luft også ud, når det bliver koldt
Coronavirus elsker mørke og stillestående luft, så bliv ved med at lufte ud, selv om det bliver efterår og vinter med regn og kulde. Er jeres termostater mere end et par år gamle, skal I slukke for radiatorerne imens. Ellers begynder de at sende ekstra meget varme ud, når termostaterne føler den kolde luft.

Tjek, om ventilationsanlægget fungerer
Det er ikke nødvendigt at lufte ud, hvis I har et mekanisk ventilationsanlæg, men corona giver anledning til at tjekke, om anlægget kører, som det skal, og om filteret trænger til at blive skiftet. Vær også opmærksom på typen af ventilation. De fleste anlæg under ti år genbruger varmen i lokalet til at opvarme den friske luft udefra, mens ældre anlæg typisk cirkulerer den samme luft. På den måde kommer partiklerne med virus til at køre rundt mellem jeres lokaler. Hvis I ikke kan stoppe recirkuleringen, bør I slukke for anlægget.