Indeklimaet er for dårligt i danske daginstitutioner og skoler. Sådan lyder advarslen fra de fagfolk, der arbejder med ventilationen. Den dårlige luftkvalitet gør både børn og voksne trætte og uoplagte, slår ekspert fast.

Udgivet d. 22. august 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Gammelt støv og skidt, døde insekter og rotter. Det er ikke for børn, hvad skorstensfejere og ventilationsteknikere finder, når de er ude for at efterse ventilationsanlæggene i daginstitutioner og skoler.

I en stikprøve fandt fagforbundet Blik&Rør mangelfuld vedligeholdelse af ventilationen i to ud af tre institutioner eller skoler, og det får forbundsformand Henrik W. Petersen til at kalde på politisk handling.

»Der sker først noget, når Arbejdstilsynet kommer forbi, fordi der har været klager over indeklimaet, eller, som et af vores medlemmer beskrev det, når der drysser døde insekter og dyr ud af kanalerne,« siger Henrik W. Petersen, der derfor har indbudt eksperter, meningsdannere og politikere til en konference på Christiansborg under overskriften: ’Hvordan sikrer vi et sundt indeklima i danske institutioner?’.

Tabt indlæring og allergi

Henrik W. Petersen indrømmer gerne, at hans fagforbund har en tydelig interesse i, at der bliver sat fokus på luftkvaliteten i skoler og daginstitutioner.

»Det er klart, at det betyder beskæftigelse til vores medlemmer. Vi organiserer både de teknikere, der sætter ventilationsanlæggene op, og de skorstensfejere, der skal rense udluftningskanalerne,« siger forbundsformanden, som dog fortsætter i samme åndedræt:

»Det handler om beskæftigelse, ja, men vi er samtidig bekymrede for det indeklima, vores børn befinder sig i. Undersøgelser har vist, at der kan gå op til et helt års indlæring tabt på grund af dårligt indeklima, og børn risikerer at få både allergi og astma som følge af luftkvaliteten.«

Politisk pingpong

Efter Henrik W. Petersens mening er der brug for en skrappere national lovgivning, så der både er krav om, at ventilationsanlæg bliver efterset og vedligeholdt en gang om året, samtidig med at der bliver foretaget årlige målinger af luftkvaliteten. En lovregulering, der allerede findes i flere af vores nabolande, pointerer Blik&Rør-formanden.

»Men når vi nævner det, løber vi panden mod muren, fordi politikerne begynder at spille pingpong om, hvem der skal betale. Staten er bange for at lovregulere, fordi kommunerne så vil kræve flere penge, og kommunerne holder fast i, at de ikke har råd til at betale regningen,« som Henrik W. Petersen siger det.

»Fra vores side er sagen klar: Vi har påpeget et problem, som er enkelt at løse med et krav om mekanisk ventilation og en national lovgivning. Politikerne er valgt til at finde en løsning på problemerne, så nu er det op til dem at finde ud af, hvem der skal betale,« fortsætter han.

»Vores verden har ændret sig, og vi opholder os i dag mere og mere inden døre. Så er vi også nødt til at sikre et ordentligt indeklima for vores børn og dem, der arbejder med børnene,« tilføjer Henrik W. Petersen.

Dårlig ventilation – og det bliver ikke bedre

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har ad flere omgange foretaget nationale undersøgelser af indeklimaet i danske skoler. Her kunne forskerne påvise, at der var utilstrækkelig ventilation i op mod halvdelen af tilfældene.

Samme resultat fandt DTU, da de undersøgte 150 daginstitutioner i Odense.

»Vi har fulgt udviklingen i en årrække, og indeklimaet for vores børn er desværre ikke blevet bedre,« siger Geo Clausen, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg, og tilføjer, at en ekstra udfordring for mange daginstitutioner er, at de er indrettet i bygninger, der ikke er beregnet til formålet, og som derfor slet ikke har den nødvendige ventilation.

Træthed og hovedpine

Konsekvensen af det dårlige indeklima er, at børnene bliver trætte og uoplagte eller får hovedpine.

»Vi kan eksempelvis se, at skolebørn klarer sig op mod 10 procent ringere, når indeklimaet er dårligt, typisk på grund af dårlig ventilation,« siger Geo Clausen, som understreger, at pædagoger og lærere får samme påvirkning af den dårlige luftkvalitet, men at effekten ikke er lige så tydelig, fordi man som voksen i højere grad forsøger at udføre sit arbejde, også selvom man er træt, har svært ved at koncentrere sig eller har ondt i hovedet.

»Amerikanske undersøgelser viser da også, at sygefraværet blandt medarbejdere stiger, når ventilationen er utilstrækkelig,« siger Geo Clausen.

Efter hans mening er der nok viden om problemer med luftkvaliteten for danske børn til, at politikerne kan skride ind. Og indtil det sker, er der ikke andet at gøre for pædagoger og lærere end at huske sin sunde fornuft:

»Det handler om at komme ud i pauser og frikvarter og huske at lufte godt ud flere gange om dagen, gerne med gennemtræk. På den måde mindsker man effekten og generne af den dårlige luftkvalitet,« slår Geo Clausen fast.

Blik&Rørs konference finder sted på Christiansborg den 4. september.