Stadig flere forældre foretrækker at sende deres børn i vuggestuer frem for i dagpleje, og derfor falder andelen af dagplejepladser, viser nye tal. BUPL-formand Elisa Bergmann påskønner udviklingen, for børn har brug for pædagoger, siger hun.

Udgivet d. 25 oktober, 2017

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist

Når barslen slutter, og børnene skal ud i verden, vælger stadig flere forældre en vuggestueplads frem for en dagplejeplads til deres små poder. Derfor er dagplejen i frit fald: De seneste ti år er andelen af børn, der blev passet af en dagplejer faldet fra godt hvert tredje barn i 2007 til hvert femte barn i 2017, viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det skriver Politiken.dk, og udviklingen bekymrer professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, der mener, at de mest sårbare og udsatte børn i Danmark risikerer en dårligere start på livet, hvis dagplejerne forsvinder.

»Dagplejeren har bedre tid til god kontakt og nær relation til den håndfuld børn, vedkommende passer,« siger han til Politiken.dk.

Brug for pædagoger

Dagplejens fordel for de sårbare børn er ifølge professoren, at rammerne er mere overskuelige og her er kun få relationer, som barnet skal forholde sig til – og derfor naturligt en bedre normering.

BUPL-formand Elisa Bergmann er enig med Per Schultz Jørgensen i, at sårbare børn kan have særligt brug for ro omkring rammerne og en ekstra god normering. Men i stedet for at sætte en redningsaktion i gang for dagplejen, mener hun, at kommuner og regeringen hellere skulle sikre de nødvendige rammer og normeringer i alle danske daginstitutioner og for alle børn.

»Dagplejerne gør et stort stykke arbejde, men vi ved jo i dag, at et godt hjerte langt fra er det eneste, der skal til, hvis man skal understøtte børns trivsel og udvikling optimalt. Der er også brug for faglig viden og pædagogisk indsigt i børns udvikling – noget vi pædagoger og vuggestuerne kan tilbyde. Derfor er det en god udvikling, når forældrene vælger vuggestuen frem for dagplejen. Børn har brug for pædagoger,« siger Elisa Bergmann.

Kvalitet skal sikres

Selvom BUPL-formanden mener, at den tidlige indsats bedst varetages af pædagoger, er hun dog ligesom Per Schultz Jørgensen bekymret for normeringerne i institutionerne.

»Forældrene har fået øjnene op for, at deres børn har brug for et pædagogisk miljø og vælger derfor vuggestuen, men for at udviklingen kan fortsætte, er det vigtigt, at vores institutioner kan leve op til den kvalitet, som børnene har brug for. Og det er en udfordring med de dårlige normeringer, der mange steder er i dag. Vi ved fra forskningen, at gode normeringer, små børnegrupper, gode fysiske rammer og en høj pædagogandel har stor betydning for kvaliteten, og så nytter det ikke noget, at man i stedet laver børnefabrikker,« siger Elisa Bergmann.

De sårbare taber

BUPL-formanden forstår godt de forældre – og også mange pædagoger – der på grund af dårlige normeringer har følt sig tvunget til at vælge dagpleje til deres barn fremfor daginstitutioner.

»Når normeringerne er dårlige, bliver både børne- og arbejdsmiljøet dårligt, og det bliver sådan en svingdørsinstitution, hvor børnene hele tiden mødes af vikarer. Og der oplever vi, at ressourcestærke forældre og også pædagoger siger fra og i mangel af gode vuggestuer vælger dagpleje til deres barn. De tænker, at dagplejeren måske ikke ved så meget om barnets udvikling, men det skal jeg nok kunne sørge for selv, så hellere en dagpleje end et sted, hvor de voksne er totalt stressede og står med alt for store børnegrupper,« siger Elisa Bergmann.

»Som ressourcestærke forældre eller nogen, der ved noget om børns udvikling, har vi dette valg, men problemet er, at det valg har en gruppe på 15-20 procent sårbare familier ikke. Og de bliver de store tabere, hvis ikke vi har god kvalitet for alle i alle landets vuggestuer,« siger hun.

Fremelsk mindre institutioner

Dagplejen opstod i sin tid på baggrund af mangel på institutionspladser, og Elisa Bergmann ville ikke begræde, hvis den helt forsvandt, og velfærdssamfundet i stedet lagde kræfter i at fremelske mindre institutioner og sikre den pædagogiske kvalitet til gavn for alle børn – også de sårbare.

»Med gode normeringer, har vi pædagoger mulighed for at arbejde i små grupper og sikre den bedst mulige trivsel også for de sårbare børn, de sensitive børn, og børn med en diagnose,« siger hun.

For BUPL-formanden er en dagplejeplads ikke godt nok.

»Vi skal give børnene et pædagogisk udviklingsmiljø. Vi skal ikke bare være hjemmets forlængede arm, men sikre, at barnet efter barslen med forældrene møder verden på den bedst mulige måde. Vi skal ville andet og mere end at være en erstatning for hjemmet. Det har børnene fortjent,« siger Elisa Bergmann.


Hjørring vælger vuggestuer

Udviklingen mod fremgang for vuggestuer og en dagpleje, der er på retur, gælder næsten alle landets kommuner. Hjørring Kommune fremhæves i artiklen fra Politiken.dk som en af de kommuner, som på landsplan har haft størst nedgang i antallet af dagplejebørn. Her blev 68 procent af de mindste børn passet hos en dagplejer i 2007, mens det i 2016 var 22 procent ifølge opgørelsen fra Økonomi og Indenrigsministeriet.

Læs også artikel fra Politiken.dk ’Antallet af dagplejepladser i frit fald’.