Forhandlingerne er fastlåst, men Føroya Pedegolfelag fastholder kravet om et lønløft på 10 procent, som sygeplejerskerne har opnået.

Opdateret d. 12. januar 2018

Af: Peter Andersen, Journalist

Mens de danske overenskomstforhandlinger er gået i stå, går det anderledes hedt for sig i det kolde nord. Pædagogerne på Færøerne er på fjerde uge omfattet af en konflikt, der har lukket daginstitutionerne i hele landet. Konflikten omfatter i alt cirka 2.000 pædagoger. Cirka 150 medlemmer af det færøske pædagogforbund, Føroya Pedagogfelag, sørger for at opretholde et nødberedskab på det socialpædagogiske område, men derudover er kun pædagoger ansat i folkeskolerne i arbejde.

»Forhandlingerne virker helt fastlåst. Vi har fra politisk side fået lovning om et lønløft, men det vil finansministeren ikke efterleve,« siger formanden for Føroya Pedagogfelag, Jógvan Philbrow.

Finansministeriet er den ene modpart som arbejdsgiver på det socialpædagogiske område. De forhandler side om side med de kommunale arbejdsgivere, som har ansvaret for vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber.

 

Mangler 4.600 kroner på slutlønnen

Konflikten begyndte i det små med at Føroya Pedagogfelag varslede strejke for lederne. Derefter valgte kommunerne at lockoute 1.300 pædagoger, og siden 18. december har konflikten været total, da socialpædagogerne gik i strejke.

Ifølge Jógvan Philbrow handler konflikten om at opnå lige løn for lige uddannelse. Både sygeplejersker og lærere tjener mere end pædagogerne, og efter en tre uger lang konflikt i november fik sygeplejerskerne en lønforhøjelse på 10 procent over de næste to år.

Dermed har sygeplejerskerne en startløn på 26.500 kroner og en slutløn på cirka 34.000 kroner. For pædagogerne er startlønnen 25.500 kroner og slutlønnen 29.400 kroner. Lærerne, som endnu ikke har været ved forhandlingsbordet, har også en langt højere slutløn.

»Vi er også bagud med hensyn til pension. Men politikerne mener, vi skal nøjes med en lønramme på 5,5 procent, som de kontoransatte har opnået. Det vil vi ikke acceptere, for så vil vi fortsat være langt bagefter de grupper, vi kan sammenlignes med uddannelsesmæssigt. Økonomisk har vi historisk gode tider på Færøerne, så skal vi have et lønløft, skal det være nu, « siger Jógvan Philbrow.

Pædagogernes overenskomst udløb egentlig 1. oktober, men de offentligt ansatte på Færøerne har ikke et forhandlingsfællesskab, så de forhandler på skift. Først var det de kontoransatte, dernæst sygeplejerskerne og nu pædagogerne. Efter færøsk lov skal forligsmanden have fremsat et mæglingsforslag, før en konflikt kan træde i kraft. Det har også været tilfældet – og mæglingsforslaget blev forkastet af begge parter.

 

Island skærper lov om ligeløn

På Færøerne handler det om lige løn for lige uddannelse. I Island handler det om lige løn mellem kønnene, og Altinget valgte sidste år at skærpe ligelønsloven for at reducere ”uforklarlige lønforskelle mellem kønnene”, som ifølge den seneste opgørelse er 5,7 procent.

Fremover skal både private og offentlige virksomheder med mere end 25 ansatte erhverve et certifikat, der dokumenterer, at de har indført ligeløn mellem mænd og kvinder. Arbejdspladser med mere end 250 ansatte har indtil udgangen af indeværende år til at få deres certifikater, mens mindre arbejdspladser har frist til udgangen af 2021.