Skal jeg blive hjemme, hvis jeg har været på ferie i Norditalien? Pædagogerne kontakter deres fagforening med spørgsmål om, hvordan de skal forholde sig. Her kommer svar på nogle af de spørgsmål, som handler om løn og ansættelse.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

De første opkald fra pædagoger, der gerne vil vide mere om, hvordan de skal forholde sig til corona-virus, er begyndt at nå de lokale BUPL-fagforeninger. Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, har snakket med de første par pædagoger.

»Det var hurtigt, pædagogerne begyndte at ringe til os. Men de vil gerne gøre det rigtige, så de ikke er årsag til, at der sker noget,« siger Henriette Brockdorff.

Pædagoger skal ikke være bekymrede, understreger hun.

»Men umiddelbart mærker vi heller ikke den helt store bekymring. Folk tager det stille og roligt, men det er klart, at de er ekstra opmærksomme, når de har med børn at gøre. Det ligger i pædagogers DNA, at når de har ansvaret for andre mennesker, så skal de også være påpasselige,« siger hun.

Skal jeg blive hjemme?

Henriette Brockdorff har fået en mail fra en pædagog, der er i Norditalien, der gerne ville vide, om pædagoger skulle blive hjemme fra arbejde, når de har været i et område, hvor der er konstateret corona-virus.

»Jeg anbefalede, at pædagogen orienterede sin leder om situationen og kontaktede Sundheds-styrelsens hotline. Generelt er vores anbefaling, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger,« siger Henriette Brockdorff.

Hun har også snakket med to pædagoger, som efter diskussion på arbejdspladsen lige havde brug for at vende, hvordan de skulle forholde sig.

»Når man snakker om corona-virus, så rejser det også nogle meget naturlige spørgsmål: ’Hvis jeg nu bliver udsat for det her, hvordan er min situation så i forhold til løn?’,« siger Henriette Brockdorff.

Det findes der heldigvis svar på, og svarene kommer her. Svarene er udarbejdet af Ulla Nielsen, juridisk konsulent i BUPL.

Sådan skal du forholde dig

Q: Bliver jeg fyret, hvis jeg er på ferie og ikke kan komme hjem, fordi jeg er sat i karantæne på hotellet?

A: Normalt er det dit eget ansvar, at du kan komme hjem fra ferie og møde på arbejde igen som aftalt. Men hvis du under en ferierejse til udlandet bliver tilbageholdt i karantæne, er der tale om ’force majeur’, og det er ikke din skyld, at du ikke kan komme på arbejde. Derfor vil du ikke blive fyret. Det er meget vigtigt, at du straks tager kontakt til din leder/arbejdsgiver og fortæller, at du ikke kan møde som aftalt, og hvad grunden er.

Q: Gør det nogen forskel, om jeg er taget på ferie i et område, myndighederne har frarådet at rejse til?

A: Ja, det gør faktisk en stor forskel. Hvis du vælger at overhøre myndighedernes anvisninger (i dette tilfælde Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen), så har du selv bragt dig i en situation, hvor du ikke kan møde på arbejde efter ferie. Det kan blive betragtet som misligholdelse, og så kan du miste både din løn og i værste fald dit arbejde.

Q: Får jeg løn, hvis jeg ikke kan komme hjem fra udlandet, fordi jeg er i karantæne?

Når man er i karantæne, er man ikke nødvendigvis syg og derfor ikke pr. automatik omfattet af retten til løn under sygdom. Men hvis udenlandske sundhedsmyndigheder sætter dig i karantæne, bliver det sidestillet med at være syg, og derfor får du løn – på samme måde som hvis du er i karantæne i Danmark. Bliver du sat i karantæne i udlandet, skal du straks kontakte din leder/arbejdsgiver.

Q: Får jeg løn, hvis jeg er i karantæne hjemme hos mig selv?

A: Hvis du er under mistanke for at være smittet med corona-virus og er blevet pålagt karantæne af sundhedsmyndighederne, skal du straks kontakte din leder/arbejdsgiver fuldstændig på samme måde, som hvis du melder dig syg. Du får løn, mens du er i karantæne.

Q: Kan jeg blive pålagt at arbejde hjemme, hvis jeg er i karantæne?

A: Hvis din leder vurderer, at der er arbejdsopgaver, du kan løse hjemmefra og du har de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed (det kan f.eks. være en computer), skal du arbejde hjemme efter din leders anvisninger.

Q: Tæller karantæne som sygedage?

A: Hvis du er i karantæne uden at være syg, er det ikke sygedage og tæller derfor ikke med i din sygedageopgørelse.

Q: Jeg er bange for at gå på arbejde, fordi flere af mine kolleger har været på ferie i lande, der er ramt af corona-virus. Må jeg blive hjemme?

A: Forudsætningen for, at det er lovligt forfald at blive hjemme med faren for corona-virus som begrundelse, er, at du enten er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, eller at din arbejdsgiver har pålagt dig karantæne. Du kan ikke selv vælge at blive hjemme. Men kan du aftale afspadsering, ferie, afvikling af seniordage eller lignende med din leder/arbejdsgiver, har du naturligvis mulighed for fravær.

Hvis du er ramt af for eksempel en lungesygdom, der gør dig ekstra udsat, må du kontakte din egen læge, der eventuelt kan dokumentere overfor arbejdsgiver, at det ikke er tilrådeligt, at du går på arbejde.

Q: Må jeg være hjemme hos mit barn, hvis det bliver sendt hjem fra skole/institution? Får jeg løn, hvis jeg skal være hjemme hos mit barn?

A: Hvis sundhedsmyndighederne har vurderet, at dit barn skal i karantæne, vil de formentlig også vurdere, at du skal være i karantæne. Det skal du straks orientere din leder/arbejdsgiver om. Hvis du er i karantæne, vil du få løn.

Q: Kan jeg blive sat til at vaske legetøj og andet for at forebygge smitte?

A: Det er som udgangspunkt lederen, der leder og fordeler arbejdet. Lederen kan sætte medarbejderne til at udføre opgaver, medmindre det er opgaver, der bringer medarbejderens sikkerhed eller sundhed i umiddelbar fare. Retspraksis viser, at man skal kunne påvise en helt konkret fare, og at der desværre skal meget til, for at man vurderer en arbejdsopgave som farlig. Vi vil anbefale dig at kontakte din lokale fagforening, hvis du bliver bedt om at udføre opgaver, som du mener påfører dig en smitterisiko.

Q: Hvordan med planlagt afspadsering, hvis jeg er i karantæne?

A: Det er BUPL’s fortolkning, at her gælder de samme regler, som hvis du var syg. Din varslede afspadsering suspenderes, hvis der er tale om afspadsering som følge af over- eller merarbejde.

Q: Hvad med planlagte møder, som jeg ville have optjent timer for?

A. Det er BUPL’s fortolkning, at du registreres med din planlagte tjeneste.

Følg udviklingen hos Sundhedsstyrelsen

Vil du holdes opdateret hos Sundhedsstyrelsen, kan du få deres nyhedsbrev her.